آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش Angular و Node.js - راهنمای MEAN Stack

دسته بندی ها: آموزش MEAN stack ، آموزش نود جی اس (Node.js) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های Packtpub ، آموزش انگولار جی اس (AngularJS)

انگولار (Angular) یکی از چارچوب های جاوااسکریپت می باشد که بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. این دوره به شما کمک می کند، به کمک انگولار (Angular)، نود. جی‌اس (Node.js) و سیستم مدیریت پایگاه داده MongoDB برنامه های کاربردی تحت وب، مدرن، قابل انعطاف و با سرعت بالا (قبلا با نام Angular 2 ولی اکنون فقط با نام Angular) ایجاد کنید.

انگولار 1 و نود.جی‌اس با هم به همراه چارچوب برنامه نویسی سمت سرور نود. جی‌اس (Node.js) و سیستم مدیریت پایگاه داده MongoDB، پکیج جاوا اسکریپتی و متن باز MEAN را تشکیل می دهند. اکنون زمان ان است که MEAN 2.0 را بطور دقیق بررسی کرده و Angular 2+ را جایگزین Angular 1 کنیم. البته این دوره در مورد انگولار نیست، اما شامل توضیحات مفصلی از مفاهیم اصلی و مفاهیم کلی انگولار می باشد. مجموعه کد های این دوره آموزشی در این صفحه قابل دسترس است.

سبک و رهیافت دوره

این دوره یک رویکرد عملی را دنبال می کند، که این بدین معنی است که کل دوره در مورد یک برنامه بزرگ می باشد و مفاهیم مختلف، به طور دقیق توضیح داده شده اند، بطوریکه جزئیات آنها در این برنامه کاربردی معرفی شده اند.

مباحث دوره

 • شروع دوره
 • معرفی
 • پکیج جاوا اسکریپتی و متن باز MEAN چیست؟
 • برنامه تک صفحه ای (Single Page Application) (SPA) چیست؟
 • نحوه کار MEAN چگونه است؟
 • نصب Node و Angular CLI
 • نصب محیط یکپارچه توسعه نرم‌افزار IDE))
 • بررسی ساختار پروژه
 • چگونه بیشترین استفاده از این دوره را بدست آوریم
 • بخش سمت کاربر (Frontend) در انگولار (Angular) - درک مبانی
 • مقدمه پیمانه یا ماژول
 • درک ساختار پوشه
 • درک اجزای انگولار (Angular)
 • اضافه کردن اولین جزء
 • گوش دادن به رخداد ها (Events)
 • محتوای خروجی
 • دريافت ورودی کاربر
 • نصب انگولار (Angular)
 • اضافه کردن یک نوار ابزار
 • پست های خروجی
 • بررسی دقیق دستورهای ساختاری (Structural Directive)
 • ایجاد پست ها با انقیاد به خواص و ویژگی ها
 • ایجاد یک مدل پست
 • اضافه کردن فرم ها
 • گرفتن پست ها از Post-Create تا Post-List
 • فراخوانی پست GET
 • مطالب بیشتر در مورد کلاس های Observer برای واکشی داده ها
 • کار بر روی فرم ما
 • اضافه کردن NodeJS به پروژه
 • مقدمه ای بر ماژول (Module)
 • اتصال انگولار (Angular) و نود. جی‌اس (Node.js) به پایگاه داده
 • معماری RESTful API چیست؟
 • افزودن Node سمت سرور
 • اضافه کردن چارچوب Express
 • بهبود کد server.js
 • دریافت پست های اولیه
 • استفاده از سرویس گیرنده Angular HTTP
 • درک CORS (Cross-origin resource sharing)
 • اضافه کردن POST Backend Point
 • اضافه کردن انگولار (Angular)
 • کار با سیستم مدیریت پایگاه داده MongoDB
 • مقایسه SQL و NoSQL
 • اتصال انگولار (Angular) به پایگاه داده
 • راه اندازی سیستم مدیریت پایگاه داده MongoDB
 • افزودن کتابخانه Mongoose
 • درک متد ها و شمایل های کتابخانه Mongoose
 • ایجاد یک پست نمونه (Instance POST)
 • اتصال برنامه Node Express به MongoDB
 • ذخیره داده ها در پایگاه داده
 • دریافت اطلاعات از یک پایگاه داده
 • تبدیل پاسخ
 • حذف اسناد
 • به روزرسانی بخش سمت کاربر پس از حذف پست ها
 • افزودن پست با یک شناسه
 • مقدمه ماژول
 • افزودن مسیریابی
 • سبک دهی به لینک ها
 • تفاوت مسیریابی سمت سرور با مسیریابی سمت کاربر
 • ایجاد فرم "ویرایش"
 • تکمیل ویژگی ویرایش
 • به روز رسانی پست در سرور
 • دوباره سازماندهی مسیرهای سمت سرور
 • اضافه کردن کد Loading Spinners
 • افزودن بارگذاری های تصویر به برنامه
 • اضافه کردن دکمه ورودی فایل
 • تبدیل رویکرد Template-Driven به رویکرد Reactive برای کار با فرم‌ ها
 • اضافه کردن کنترل های تصویر برای ذخیره تصویر
 • افزودن یک پیش نمایش تصویر
 • شروع کار با اعتبار سنج Mime-Type
 • تکمیل اعتبار سنج تصویر
 • اضافه کردن بارگذاری سمت سرور
 • بارگذاری فایل ها
 • کار با آدرس اینترنتی فایل
 • واکشی تصاویر در سمت کاربر
 • به روز رسانی پست با تصاویر
 • اضافه کردن صفحه بندی (Pagination)
 • اضافه کردن جزء صفحه بندی (Pagination)
 • کار بر روی صفحه پایانی
 • اتصال Angular Paginator به سمت سرور
 • واکشی پست ها به درستی
 • اضافه کردن احراز هویت کاربر
 • اضافه کردن فیلدهای ورودی ورود به سیستم
 • مدیریت ورودی کاربر
 • اضافه کردن صفحه ثبت نام
 • ایجاد مدل کاربر
 • ایجاد یک کاربر جدید پس از درخواست
 • اتصال انگولار (Angular) به سمت سرور
 • درک احراز هویت SPA
 • پیاده سازی احراز هویت SPA
 • ارسال توکن Token)) به سمت کاربر
 • اضافه کردن لایه Middleware برای حفاظت از مسیرها
 • اضافه کردن توکن Token)) برای درخواست احراز هویت
 • بهبود سرصفحه واسط کاربری ((UI برای انعکاس وضعیت های احراز هویت
 • اتصال دکمه خروج به وضعیت های احراز هویت
 • هدایت و تغییر مسیر کاربران
 • اضافه کردن محافظ های مسیر
 • انعکاس انقضای توکن Token)) در واسط کاربری ((UI
 • ذخیره توکن Token))در انباره محلی
 • مجوز یا صلاحیت (Authorization)
 • مدیریت خطا ها (Handling Errors)
 • بهینه سازی (Optimizations)
 • توسعه برنامه کاربردی
 • خلاصه دوره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Angular and Node.js - The MEAN Stack Guide [Video] Publisher:Packtpub Author:Maximilian Schwarzmüller Duration:12 hours 35 minutes

Learn how to connect your Angular frontend to a Node.js, Express, and MongoDB backend by building a real application
This course will take you on a journey where you'll you will learn to create modern, scalable, and high-speed web applications with Angular (formerly Angular 2, now just Angular) and Node.js, Express, and MongoDB. Angular 1 and Node.js—together with Express.js (a Node.js framework) and MongoDB—formed the very popular MEAN stack. Now is the time to dive into MEAN 2.0 and replace Angular 1 with Angular 2+. This course is no Angular course , but it includes detailed explanations of the core concepts used as well as about Angular in general.
The code bundle for this video course is available at https://github.com/PacktPublishing/Angular-and-Node.js---The-MEAN-Stack-Guide
Style and Approach
This course follows a hands-on approach, which means that the whole course is structured around one big application and the different concepts are explained in detail as they are introduced in this application.
Released: Monday, October 29, 2018
Getting Started
Introduction
What is MEAN?
What is a Single Page Application (SPA)?
How Does the MEAN Stack Work?
Installing Node & the Angular CLI
Installing our IDE
Exploring the Project Structure
Course Outline
How To Get The Most Out Of This Course
The Angular Frontend - Understanding the Basics
Module Introduction
Understanding the Folder Structure
Understanding Angular Components
Adding our First Component
Listening to Events
Outputting Content
Getting User Input
Installing Angular Material
Adding a Toolbar
Outputting Posts
Diving Into Structural Directives
Creating Posts with Property & Event Binding
Creating a Post Model
Adding Forms
Getting Posts from Post-Create to Post-List
Calling GET Post
More About Observables
Working on our Form
Adding NodeJS to our Project
Module Introduction
Connecting Node & Angular – Theory
What is a RESTful API?
Adding the Node Backend
Adding the Express Framework
Improving the server.js Code
Fetching Initial Posts
Using the Angular HTTP Client
Understanding CORS
Adding the POST Backend Point
Adding Angular
Working with MongoDB
Module Introduction
What is MongoDB?
Comparing SQL & NoSQL
Connecting Angular to a Database
Setting Up MongoDB
Adding Mongoose
Understanding Mongoose Schemas & Models
Creating a POST Instance
Connecting our Node Express App to MongoDB
Storing Data in a Database
Fetching Data From a Database
Transforming Response Data
Deleting Documents
Updating the Frontend after Deleting Posts
Adding Posts with an ID
Enhancing the App
Module Introduction
Adding Routing
Styling Links
Client Side vs Server Side Routing
Creating the "edit" Form
Finishing the Edit Feature
Updating Posts on the Server
Re-Organizing Backend Routes
Adding Loading Spinners
Adding Image Uploads to our App
Module Introduction
Adding the File Input Button
Converting the Form from a Template Driven to a Reactive Approach
Adding Image Controls to Store the Image
Adding an Image Preview
Starting with the Mime-Type Validator
Finishing the Image Validator
Adding Server Side Upload
Uploading Files
Working with the File URL
Fetching Images on the Frontend
Updating Posts with Images
Wrap Up
Adding Pagination
Module Introduction
Adding the Pagination Component
Working on the Pagination Backend
Connecting the Angular Paginator to the Backend
Fetching Posts Correctly
Finishing Touches
Adding User Authentication
Module Introduction
Adding the Login Input Fields
Handling User Input
Adding the Signup Screen
Creating the User Model
Creating a New User Upon Request
Connecting Angular to the Backend
Understanding SPA Authentication
Implementing SPA Authentication
Sending the Token to the Frontend
Adding Middleware to Protect Routes
Adding the Token to Authenticate Requests
Improving the UI Header to Reflect the Authentication Status
Improving the UI Messages to Reflect the Authentication Status
Connecting the Logout Button to the Authentication Status
Redirecting Users
Adding Route Guards
Reflecting the Token Expiration in the UI
Saving the Token in the Local Storage
Authorization
Module Introduction
Adding a Reference to the Model
Adding the User ID to Posts
Protecting Resources with Authorization
Passing the User ID to the Frontend
Using the User ID on the Frontend
Handling Errors
Module Introduction
Testing Different Places to Handle Errors
The Error Interceptor
Displaying the Basic Error Dialog
Adding an Error Dialog
Returning Error Messages on the Server
Finishing Touches
Optimizations
Module Introduction
Using Controllers
Separating the Middleware
Creating an Angular Material Module
Splitting the App Into Feature Modules
Fixing an Update Bug
Creating the Auth Module
Adding Lazy Loading
Using a Global Angular Config
Using Node Environment Variables
Deploying our App
Module Introduction
Deployment Options
Deploying the REST Api
Angular Deployment - Finishing the Two App Setup
Using the Integrated Approach
Course Roundup
Course Roundup

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


محمد 1 سال و 2 ماه قبل

سلام. مثل اینکه پارتهای این آموزش هنگام extract شدن مشکل دارن. لطفا بررسی کنید. ممنونم.

مدیر سایت 1 سال و 1 ماه قبل

مشکل حل شد. شاید نیاز باشه فایل رو دوباره دانلود کنید یا اینکه فایل ها رو resume کنید.