پیشنهاد فرادرس

توسعه اپلیکیشن های وب با فلسک (Flask) و پایتون (Python)

دسته بندی ها: آموزش فلسک (Flask) ، آموزش پایتون (Python) ، آموزش طراحی وب

آیا مایلید برنامه های کاربردی و قدرتمند تحت وب را در پایتون ایجاد کنید؟ اگر جواب شما مثبت است، پس از Flask استفاده کنید، چارچوبی که شما برای ایجاد برنامه های قدرتمند خود به آن نیاز دارید.

این دوره با شما در مورد چارچوب یا میکرو فریم ورک Flask؛ گفتگو می کند. این دوره تمام اجزای جانبی و عناصر میکرو فریم ورک Flask، و نحوه ادغام آن با کتابخانه های مفید تجاری و ارائه شده در بازار را پوشش می دهد. شما ابتدا تمام چیزهایی را که برای توسعه Flask نیاز دارید دانلود می  کنید و سپس مستقیما به سوی برنامه نویسی بخش سمت کاربر (Frontend) و بخش سمت سرور یا پنهان (backend) توسعه وب می پردازید. سپس این دوره جریان کلی در توسعه یک برنامه کاربردی Flask، از جمله برخی از ضمیمه ها یا افزونه های استفاده شده برای توسعه برنامه های کاربردی را نشان می دهد. پس از آن شما چندین برنامه مانند یادداشت برداری، شبکه های اجتماعی و برنامه های کاربردی اشتراک گذاری فایل را توسعه می دهید.

با به پایان رساندن این دوره شما قادر خواهید بود برنامه های کاربردی خود را با استفاده از میکرو فریم ورک Flask ایجاد کنید.

تمامی کد های مربوط به این دوره در این صفحه قابل دسترس می باشد.

سبک و رهیافت دوره

این دوره برای توسعه دهندگانی است که مفاهیم پایه برنامه نویسی به زبان پایتون را می دانند و مایلند که نحوه ایجاد راهکار های قدرتمند تحت وب را با استفاده از فریم ورک Flask و در زبان پایتون یاد بگیرند.

مباحث دوره:

 • تنظیم محیط چارچوب Flask
 • مرور درس
 • درک چارچوب Flask
 • آماده سازی Mac OS X برای چارچوب Flask
 • آماده سازی لینوکس برای چارچوب Flask
 • آماده سازی ویندوز برای چارچوب Flask
 • ساخت یک برنامه کاربردی Flask
 • ساخت اولین برنامه شما
 • چارچوب وب چیست؟
 • کار با الگو های مدل نما
 • کار با نما ها در چارچوب Flask
 • کار با الگو ها در چارچوب Flask
 • کار با مدل ها
 • ایجاد بخش سمت کاربر (front-end)
 • نحوه کار سرویس وب
 • درک HTML5
 • افزودن CSS3
 • پیاده سازی جاوا اسکریپت
 • کار با بوت استرپ
 • کار با قسمت Back-End
 • بررسی تفاوت های پایتون نسخه 2 با پایتون نسخه3
 • درک توابع پایتون
 • درک کلاسهای پایتون
 • درک دکوراتور‌ها (Decorators) در پایتون
 • کار با SQL و پایتون
 • درک چارچوب Flask - کتابخانه SQLAlchemy
 • توسعه یک برنامه کاربردی یادداشت برداری
 • راه اندازی پروژه
 • طراحی یک رابط ساده
 • تنظیم مدل های پایگاه داده
 • تعریف همه نما ها
 • کار با فرم ها
 • نهایی کردن برنامه
 • برنامه کاربردی شبکه اجتماعی
 • کار با پروفایل کاربر
 • برنامه نویسی برای اولین مطلب سایت
 • کار با گاهشمار Timeline
 • اظهار نظر در پست ها
 • نهایی کردن برنامه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Application Development with Python and Flask [Video] Publisher:Packtpub Author:Achim Takunda Munene Duration:6 hours 7 minutes

Dive into the world of Flask Framework in Python to build an array of simple yet powerful web applications
Do you want to create powerful web applications in Python? If yes, then Flask if what you need to create your own powerful applications.
This course will take you through Flask Microframework; it covers all its components and elements and how to integrate it with useful third-party libraries. You will download all you need to get started with Flask development and then delve straight into the frontend and backend development stack. The course will then show you the general flow in developing a Flask application, including some extensions used by developing a simple application. You will then develop multiple applications such as note-taking, social medias, and file sharing applications.
By the end of the course, you will be able to build your own web applications using Flask in Python.
All the code and supporting files for this course are available on Github at https://github.com/PacktPublishing/Python-and-Flask-Developing-Apps-that-Work
Style and Approach
This course is for developers who know the basics of Python and want to learn how to use Flask Framework to build powerful web solutions in Python.
Released: Tuesday, November 13, 2018
Setting Up Your Flask Environment
The Course Overview
Understanding Flask
Setting Up Mac OS X for Flask
Setting Up Linux for Flask
Setting Up Windows for Flask
Building a Flask Application
Building Your First Application
What Is a Web Framework?
Working with the Model View Template
Working with Flask Views
Working with Flask Templates
Working with Models
Building Your Frontend
How to Make the Web Work
Understanding HTML5
Adding CSS3
Implementing JavaScript
Working with Bootstrap
Creating Your Backend
Exploring Python 2 versus Python 3
Understanding Python Functions
Understanding Python Classes
Understanding Python Decorators
Working with SQL and Python
Understanding Flask – SQLAlchemy
Developing a Note-Taking Application
Understanding the Application
Setting Up the Project
Designing a Simple Interface
Setting Up the Database Models
Defining All the Views
Working with Forms
Finalizing the Application
Social Media Application
Understanding the Application
Setting Up the Basic Application and the Interface
Working with the User Profile
Coding the First Post
Working with the Timeline
Commenting on Posts
Finalizing the Application

پیشنهاد فرادرس