تبلیغات

آموزش عملی AWS Lambda و چارچوب بدون سرور (Serverless)

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش های Packtpub

در این دوره نحوه استقرار و پیاده سازی توابع AWS Lambda با چارچوب‌های بدون سرور (serverless)، ادغام‌های واقعی Lambda با سرویس‌های وب آمازون را خواهید آموخت.

 AWS Lambda و چهارچوب بدون سرور بهترین راه برای شروع در دنیای بدون سرور، استقرار توابع AWS Lambda در سرویس‌های وب آمازون که بدون مدیریت سرورها بطور نامحدودی قابل گسترش هستند.

AWS این محصول انقلابی را در سال 2014 با نام AWS Lambda ایجاد کرد. که در آن لازم نیست سرورها را اجرا کنید، فقط توابع را اجرا می کنید! بعد از آن می توانید با توجه به بار دریافت شده، بک اند خود را خودکار به طور نامحدودی گسترش دهید.

روزهای مدیریت ناوگانی از سرورها به پایان رسیده است! AWS انقلاب IT بعدی است و شما در مکان مناسبی برای یادگیری بهترین ابزار برای شروع کار با آن هستید.

این دوره شامل کلیه نصب‌های مورد نیاز، مفاهیم اصلی AWS Lambda، YAML، چارچوب‌های بدون سرور و کلیه موارد مورد نیازی که باید بدانید، به طوری که شما اعتماد به نفس کافی برای توسعه و پیاده سازی توابع Lambda خود را در یک چارچوب بدون سرور داشته باشید.

این دوره همچنین شامل جزئیات نمونه‌های واقعی مانند S3 Thumbnails، REST API و اتوماسیون AWS با EC2 Start and Stop می باشد.

مباحث مطرح شده در دوره:

 • بررسی اجمالی AWS Lambda
 • AWS Lambda & Serverless - شروع کار
 • نصب بدون سرور (Serverless)
 • استفاده از اولین تابع
 • اجرای تابع از CLI
 • به روزرسانی تابع از CLI
 • دریافت لاگ‌های تابع از CLI
 • حذف تابع
 • دوره جامع YAML
 • timeout  تابع و حافظه
 • مجوزهای IAM برای توابع Lambda
 • متغیرهای محیطی (Environment Variable) در AWS Lambda
 • VPC برای توابع لامبدا
 • کنسول AWS Lambda
 • بررسی اجمالی سرویس تولید کننده تصویر S3 Thumbnail
 • پیاده سازی سرویس Thumbnail
 • ساختن REST API
 • پیاده سازی REST API
 • تست REST API
 • بررسی سرویس ‌Lambda
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
AWS Lambda and the Serverless Framework - Hands-On Learning! Publisher:Packtpub Author:Stéphane Maarek Duration:2 hours 25 minites

Develop and Deploy AWS Lambda Functions with Serverless Frameworks, Learn Lambda Real World Integrations with Amazon Web Services
AWS Lambda and the serverless framework is the best way to get started in the serverless world, to deploy AWS Lambda functions in Amazon Web Services that infinitely scale without managing any servers! Building backend for your web and mobile applications has never been easier. AWS created this revolutionary product in 2014 named AWS Lambda; in which you don't have to run servers, you just run functions! You can then infinitely scale your backend automatically based on the load you are getting. The days of managing a fleet of servers are over! AWS is the next IT revolution, and you are in the right place to learn about the best tools to get started with it!
Style and Approach
The course covers all the required installations, the AWS Lambda core concepts, YAML, the serverless frameworks and all the required things you wanted to know, so that you should be confident enough to develop and deploy your own Lambda functions in a serverless framework.This course also covers details of real-world examples such as S3 Thumbnails, REST API and AWS Automation with EC2 Start and Stop.
Released: Thursday, May 24, 2018
Course Introduction
Course Introduction
Course Objectives /who is this Course For?
About your Instructor
AWS Lambda Overview
AWS Lambda & Serverless - Getting Started
AWS Lambda Console
Installing Serverless
Deploying our First Function
Running the function from the CLI
Updating the function from the CLI
Fetching the function logs from the CLI
Removing the function
Section Summary
AWS Lambda & Serverless - In Depth
Create AWS Lambda function using any runtime
YAML Crash Course
Functions timeout and memory
IAM Permissions for Lambda Functions
Environment Variables in AWS Lambda
VPC for Lambda Functions
AWS Lambda Pricing
Real World Example 1 - S3 Thumbnails
Overview of S3 Thumbnail Generator Service
Implementation of Thumbnail Service - Part 1
Implementation of Thumbnail Service - Part 2
Thumbnail Service - Next Steps Ideas
Real World Example 2 - REST API
Overview of REST API Service
Building the REST API
Deploying the REST API
Testing the REST API
REST API - Next Steps Ideas
Real World Example 3 - AWS Automation - EC2 Start Stop
Overview of the Lambda Service
Deploying the ec2 start and stop lambda functions
Next steps / Ideas
Next Steps
Next Steps

پیشنهاد فرادرس