اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه اسکریپت های bash shell را مانند یک حرفه ای بنویسید، مشکلات دنیای واقعی را حل کنید یا کارهای تکراری و پیچیده را خودکارسازی کنید، این دوره برای شما مناسب است. در پایان این دوره شما قادر خواهید بود به آسانی اسکریپت های bash را ایجاد کنید. در این دوره با تسک های خسته کننده و تکراری، ساده سازی فایل در لینوکس، یونیکس یا سیستم های مک، ویژگی های بش، استفاده از اسکریپت ها در هر محیط لینوکسی از جمله اوبونتو، Debian ،Linux Mint، ردهت، Fedora ،OpenSUSE ،Slackware، کالی لینوکس و غیره، اجرای اسکریپت ها در سیستم عامل های دیگر مانند Mac OS X، NetBS، Oracle’s Solaris، IBM’s AIX، HP’s HP-UX، FreeBSD و OpenBSD آشنا می شوید.  (با عرض پوزش، این دوره برای اسکریپتهای ویندوز یا اسکریپتهای PowerShell نیست.)

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • اسکریپت نویسی شل در Nutshell
 • کدهای بازگشت و وضعیت خروج
 • توابع شل
 • چک لیست اسکریپت و قالب شل
 • Wildcards
 • معرفی Wildcards
 • Wildcards در اسکریپت های شل
 • Case Statements و منطق
 • لاگ کردن
 • While Loops
 • اشکال زدایی برنامه های Bash
 • نکات اشکال زدایی
 • اسکریپت های Shell استفاده شده برای ایجاد این دوره
 • و غیره