تبلیغات

آشنایی با الگوریتم ها و ساختارهای داده در سی شارپ

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، الگوریتم و فلوچارت ، آموزش های Packtpub ، آموزش سی شارپ | C#.NET

ساختار داده به ما امکان می دهد داده ها را به صورت موثر سازمان دهی کنیم. ساختارهای داده برای مشکلات مختلف حیاتی هستند و اجرای مناسب آنها می تواند یک راه حل کامل را ارائه کند که مانند کد قابل استفاده مجدد عمل می کند. در این دوره با  نحوه استفاده از ساختارهای مختلف داده، نحوه اجرای برخی از الگوریتم های رایج مورد استفاده با چنین ساختارهای داده، آرایه ها، لیست ها، دیکشنری ها و مجموعه ها همراه با مثال های واقعی در اپلیکیشن خود، ایجاد و استفاده از پشته ها و صف ها، ساختارهای داده پیچیده تر، درختان، گراف ها،  الگوریتم های جستجو برای کوتاه ترین مسیر در یک گراف، سازماندهی کد در یک راه قابل کنترل، سازگار و قابل گسترش، ایجاد کامپوننت در اپلیکیشن های مختلف جهت درک، اشکال زدایی و استفاده آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • زبان برنامه نویسی و انواع داده
 • نصب و پیکربندی IDE
 • Input و Output
 • آرایه ها و لیست ها
 • آرایه ها
 • آرایه های چند بعدی
 • آرایه های Jagged
 • Selection Sort و Insertion Sort
 • Bubble Sort و Quick Sort
 • لیست های ساده
 • لیست مرتب شده و لینک شده
 • لیست های Circular-Linked
 • ستون ها و صف ها
 • پشته
 • صف ها
 • صفات اولویتی
 • دیکشنری ها و مجموعه ها
 • جداول هش
 • دیکشنری ها
 • دیکشنری ها مرتب شده
 • مجموعه هش
 • مجموعه های مرتب شده
 • انواع درختان
 • درختان پایه
 • درختان باینری
 • درخت جستجو باینری
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Beginning Data Structures and Algorithms in C# [Video] Publisher:Packtpub Author:Marcin Jamro Duration:2 hours 49 minutes

Explore the possibilities of C# for developing a variety of applications
Data structures allow us to organize data efficiently. They are critical to various problems and their suitable implementation can provide a complete solution that acts like reusable code. In this course, you will learn how to use various data structures while developing in the C# language as well as how to implement some of the most common algorithms used with such data structures.Initially, you will get to know arrays, lists, dictionaries, and sets together with real-world examples of your application. Then you will learn how to create and use stacks and queues. In the following part of the book, more complex data structures will be introduced—trees and graphs—together with some algorithms for searching the shortest path in a graph. We will also discuss how to organize code in a manageable, consistent, and extendable way. By the end of the course, you will have learned how to build components that are easy to understand, debug, and use in different applications. All the code and supporting files for this course are available on Github at https://github.com/PacktPublishing/Beginning-Data-Structures-and-Algorithms-in-C-Sharp
Style and Approach
Viewers will be taken through all indispensable data structures and algorithms so they can begin their coding journey in C#. At each step, the videos will show how to implement these via examples while also discussing the attributes of each algorithm so viewers can make an informed choice.
Released: Friday, September 28, 2018
Getting Started
The Course Overview
Programming Language and Data types
Installation and Configuration of the IDE
Input and Output
Arrays and Lists
Arrays
Multi-Dimensional Arrays
Jagged Arrays
Selection Sort and Insertion Sort
Bubble Sort and Quick Sort
Simple Lists
Sorted and Linked Lists
Circular-Linked Lists
Stacks and Queues
Stacks
Queues
Priority Queues
Dictionaries and Sets
Hash Tables
Dictionaries
Sorted Dictionaries
Hash Sets
Sorted Sets
Variants of Trees
Basic Trees
Binary Trees
Binary Search Trees

پیشنهاد فرادرس