از طریق این دوره، اصول اولیه مورد نیاز ایجاد و اجرا با React و مقابله با پروژه های دنیای واقعی و چالش ها را فرا خواهید گرفت. در این دوره با مبانی React، توضیح نکات مهم در هنگام راه اندازی اپلیکیشن مبتنی بر React و طراحی UI، معرفی کامپوننت ها و نحوه ترکیب آنها با استفاده از JSX، مفاهیم پیشرفته ای مانند انتشار داده،  اتصال داده، نحوه مدیریت وضعیت داخلی یک کامپوننت، رویدادهای چرخه عمر کامپوننت، مدیریت مسیریابی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی React و UI Design
 • نصب و راه اندازی
 • تعریف مختصری از React
 • نحوه راه اندازی یک اپلیکیشن مبتنی بر React
 • نصب و ایجاد اپلیکیشن React
 • Progressive Web App و کار بر روی محتوای فایل
 • طراحی UI
 • ایجاد کامپوننت ها
 • تعریف کامپوننت – بخش 1
 • تعریف کامپوننت – بخش 2
 • استفاده از JSX
 • ترکیب کامپوننت ها
 • انتشار داده
 • مدیریت Internal State
 • مدیریت قابلیت تعامل کاربر
 • مدیریت تعامل کاربر – بخش 1
 • مدیریت تعامل کاربر – بخش 2
 • مدیریت تعامل کاربر – بخش 3
 • رویدادهای چرخه عمر کامپوننت
 • مدیریت مسیریابی قسمت 1
 • مدیریت مسیریابی قسمت 2
 • مدیریت مسیریابی قسمت 3
 • خلاصه دوره