مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تجزیه و تحلیل کلان داده با آپاچی اسپارک (Apache Spark)

دسته بندی ها: آموزش آپاچی اسپارک (Apache Spark) ، آموزش های Packtpub ، آموزش کلان داده (Big Data)

این دوره به شما نشان می دهد که چگونه از منابع داده مختلف، محتوای ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و بدون ساختار به دست آورید.

شما نحوه کوئری زدن در داده ها با استفاده از Spark SQL و همچنین به دست آوردن و بارگذاری داده ها با ابزار پردازش اسپارک را یاد می گیرید. همچنین با نحوه ایمپورت کردن داده های ساختار یافته و بدون ساختار از منابع داده مختلف آشنا می شوید و نحوه استفاده از آپاچی اسپارک برای انجام پردازش پیچیده بدون نیاز به دانش برنامه نویسی گسترده و چگونگی استفاده از این ابزار برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها آشنا می شوید.

در پایان دوره، شما آموخته اید که برنامه های دنیای واقعی را بسازید و داده های با سرعت بالا را با Spark Streaming جریان دهید.

فایل های تمرین و کدهای این دوره در این صفحه قرار دارد.

این دوره به شما در تجزیه و تحلیل داده ها کمک می کند. هر موضوعی با مثال ها و تمرین همراه است تا شما پس از هر ویدیو درک بهتری از موضوع داشته باشید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Big Data Analytics Using Apache Spark Author:Arokia Armel Duration:1 hour 22 minutes

This course will show you how to acquire structured, semi-structured, and unstructured content from different data sources. You’ll learn to query data using Spark SQL and acquire and load data via the Spark processing tool. You will learn to import structured and unstructured data from different data sources. Going further, you will learn how to use Apache Spark to perform complex processing without extensive programming knowledge and how to leverage those tools to perform data -analytics.
By the end of the course, you will have learned to create real-world apps and stream high-velocity data with Spark Streaming.
All the code and supporting files for this course are available on Github at https://github.com/PacktPublishing/-Big-Data-Analytics-using-Apache-Spark
Style and Approach
This course will help you perform data analysis; each subject is accompanied by examples and practice exercises to make you more productive after each video.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس