پیشنهاد فرادرس

آموزش ایجاد و برنامه نویسی ربات هوشمند LEGO Mindstorm EV3

دسته بندی ها: اینترنت اشیاء (IOT) ، آموزش های Packtpub ، آموزش رباتیک

ربات LEGO EV3 طرز فکر ما را در مورد رباتیک با امکان ایجاد ربات های واقعی تغییر داده است. این دوره با نشان دادن نحوه راه اندازی و برنامه نویسی ربات خود با استفاده از Lego Mindstorm EV3 Kit آغاز می شود و دستورالعمل های گام به گام در کل فرآیند برنامه نویسی ربات را فراهم می کند. پیچیدگی ربات به تدریج به پیشرفت شما از طریق بخش ها افزایش می یابد. با مثال های این دوره، شما نحوه ساخت و برنامه ربات های مختلف با استفاده از LEGO EV3 را یاد خواهید گرفت. همچنین این دوره توضیحات روشن، نمونه های سرگرم کننده و کدهای نمونه را فراهم می کند. در پایان دوره، شما قادر خواهید بود RGB خود را با استفاده از LEGO EV3 بسازید و برنامه نویسی کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شروع کار با LEGO EV3
 • برنامه نویسی ربات
 • معرفی Motors
 • ارتباط با ربات
 • ضبط صدای خود
 • معرفی سنسور
 • معرفی Ultrasonic Sensor
 • معرفی Color Sensor
 • این چه رنگی است؟
 • معرفی Gyro Sensor
 • استفاده از Motors  برای حرکت ربات
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Build and Program Smart LEGO Mindstorm EV3 Robot [Video] Publisher:Packtpub Author:Janika Leoste Duration:1 hour 49 minutes

Discover the power of LEGO Mindstorm EV3 as you learn to invent, build, and program your very own robots
LEGO EV3 robot has changed the way we think about robotics by making it possible for anyone to build real, working robots.This course starts off by showing you how to setup and program your own robot using the Lego Mindstorm EV3 Kit. It provides step-by-step instructions on the entire programming process of the Robot. The complexity of the robot increases gradually as your progress through the sections. With the examples in the course, you will learn how to build and program various robots using LEGO EV3. It provides clear explanations, fun examples and sample codes.
By the end of the course, you will be able to build and program your own robot using LEGO EV3.
Style and Approach
A comprehensive course packed with step-by-step instructions on programming your Lego EV3 robot. This comprehensive course is divided into clear bite size chunks so you can learn atyour own pace and focus on the areas of most interest to you.
Released: Saturday, September 29, 2018
Getting Started with LEGO EV3
The Course Overview
Getting Started
Programming Your Robot to Move
Introduction to Motors
Steering Control
Driving in a Rectangle
Driving in a Triangle
The Parking Challenge
Communicate with the Robot
Introduction
What an Image!
Creating a Light Show
Recording Your Own Sound
The Companion Challenge
Let's Make the Robot Feel
Introduction to Sensor
Let’s Stop a Collision
Gas Pedal
Let’s Play with Buttons
The Surprise Buttons Challenge
Let's Give the Robot Eyes
Introduction to Ultrasonic Sensor
Stop at Obstacle
Keep Constant Distance from Obstacle
The Room Explorer
The Pedestrian Challenge
Let’s Discover Colors
Introduction to Color Sensor
What Color Is This?
Dark or Light
Let’s Follow the Line
The Roadworks Challenge
Exact Turns
Introduction to Gyro Sensor
Let’s Move in a Circle
Let’s Move in a Rectangle
Let’s Move in a Triangle
The Different Angles Challenge
Let’s Move Objects
Using Motors to Move Robot
Grasp the Object
Release the Object
Detect the Object and Move It Around
The Cleaning Challenge

پیشنهاد فرادرس