به جامع ترین درس در توسعه کوتلین خوش آمدید. در این دوره با Kotlin و ساخت اپلیکیشن full stack آشنا می شوید. همچنین چرخه عمرهای فعالیت، context و intent، تعریف و زمان استفاده از آنها را فرا خواهید گرفت. در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود شروع به ساخت بهتر اپلیکیشن های اندروید کنید. این دوره به شما کمک می کند تا یک چالش Swoosh ایجاد کنید.

سرفصل:

  • چرخه عمر فعالیت
  • معرفی اپلیکیشن
  • Screen Layout
  • League Selection Layout
  • Intents و Context
  • بررسی چرخه عمر
  • Skill Selection Layout
  • تعویض مهارت ها
  • قابل تقسیم
  • Instance State