مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ایجاد مهارت های الکسا برای خودکارسازی کارهای خانه با Raspberry Pi

دسته بندی ها: آموزش رزبری پای (Raspberry Pi) ، آموزش اینترنت اشیاء (IOT) ، آموزش های Packtpub

این دوره به شما آموزش می دهد که چگونه مهارت های الکسا را بسازید به طوریکه روی تمام دستگاه های صوتی آمازون اجرا شود تا بتوانید هرچیزی را در خانه تان با صدا کنترل کنید.

در این دوره موارد زیر را یاد خواهید گرفت:

  • الکسا چیست و همچنین آشنایی با سیستم های صوتی زیرمجموعه الکسا که از سرویس صوتی الکسا استفاده می کنند.
  • ما در مورد مهارت های سفارشی الکسا بحث خواهیم کرد و شما با اجزایی که مهارت های سفارشی الکسا را می سازند آشنا خواهید شد.
  • برد رزبریپای شما را برای پروژه ای که خواهیم ساخت، آماده می کنیم.
  • در مورد کتابخانه flask-ask پایتون  توضیح خواهیم داد که برای ساخت مهارت های سفارشی الکسا ،مورد استفاده قرار می گیرند.
  • شما یادمی گیرید که چطور از پورتال توسعه دهنده آمازون استفاده کنید تا مهارت های سفارشی الکسا را بسازید و پیکر بندی کنید.
  • ما یک مهارت برای کنترل یک LED متصل به برد رزبری پای با الکسا خواهیم ساخت.
  • سپس از یک رله برای ایجاد یک اتصال امن به برد رزبری پای از طریق جریان برق AC  ، استفاده می کنیم.
  • ما با الکسا  یک مهارتی ایجاد می کنیم که به شما اجازه می دهد که هر دستگاهی را درخانه کنترل کنید و بتوانید آنرا روشن و خاموش کنید.
  • یک پروژه فوق العاده خواهیم ساخت که بتوانید تلویزیونتان را در خانه با صدا کنترل کنید.

مهارت هایی که شما در این دوره ایجاد خواهید کرد، میتواند بر روی تمام دستگاه های صوتی آمازون اجرا شود.شما یادمی گیرید که چطور مهارت های سفارشی را که روی سیستم های صوتی آمازون یا دستگاه های فعال الکسا می سازید، تست کنید.

درک flask-ask

ایجاد یک مهارت سفارشی برای کنترل تلویزیون با استفاده از دستگاه فعال الکسا

آماده سازی و تنظیم مدار

پیکر بندی LIRC (کنترل از راه دور مادون قرمز لینوکس)

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Building Alexa Skills for Home Automation with Raspberry Pi Author:Lee Assam Duration:3 hour 55 minutes

This course will teach you how to build Alexa skills that will run on any Amazon Echo device to voice-control anything in your home.
In this course, you will learn:
What Alexa is and the underlying Alexa ecosystem that uses the Alexa Voice Service
We discuss Custom Alexa Skills and you will learn the components that make up a custom Alexa skill
We then prepare your Raspberry Pi for the projects we will build
We describe the flask-ask Python library, which we will be using to build custom Alexa skills
You will learn how to use the Amazon Developer Portal to configure and create your custom Alexa skills
We will build a skill to control an LED connected to the Raspberry Pi with Alexa
We then use relays to safely connect to our Raspberry Pi via AC mains power
We create a skill that allows you to control any device in your home to turn it on or off using Alexa
We create an awesome project that will enable you to voice-control any TV in your house
The skills that you'll create in this course can be run on any Amazon Echo device in your home. You will learn how to test the custom skills that you will build on an Amazon Echo or any Alexa-enabled device.
All the code files are placed at https://github.com/PacktPublishing/Building-Alexa-Skills-for-Home-Automation-with-Raspberry-Pi
Style and Approach
This course will teach you to build home automation and Internet of Things projects that you can control via any Alexa Device without any programming or electronics knowledge.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس