تبلیغات

آموزش حرفه ای عملیات CRUD با Vue 2

دسته بندی ها: آموزش Vue.js ، آموزش های Packtpub
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Building Your First Advanced CRUD Application with Vue 2 [Video] Publisher:Packtpub Author:Peter van Meijgaard Duration:4 hours 14 minutes

Go the extra mile and learn the advanced features of Vue.js
Vue.js is the latest JavaScript framework to take the web development community by storm. Since its release, it has managed to establish itself as one of the most popular frameworks for building user interfaces and is experiencing a rapid adoption rate. Vue.js 2, just released, has major improvements in its framework, making it leaner and faster.
Released: Monday, July 31, 2017

Installing Our Backend
The Course Overview
Cloning the API
Installing and Using Composer
Installing Virtual Box and Vagrant
Installing and Configuring Laravel Homestead
Configure Algolia as Our Search Engine
Configuring Pusher
Testing Our API

Developing Our Frontend
Installing the Necessary Packages
Configuring Our Installed Packages
Defining Our Routes
Creating the Artists Overview Page
Fix the Styling For the Artists Overview Page
Fixing the Drawer
Refactoring to a Layout
Creating the Artists Create Page
Creating the Artists Show Page
Creating the Artists Edit Page

Creating the Other Pages
Creating the Album Pages
Creating the Song Pages
Creating the Not Found Page
Creating the Login Page

Adding the Functionality
Connecting to Our API
Adding the Authentication Layer
Adding Metadata to Our Routes
Making the Login Page Work
Making the Artists Overview Page Work
Adding Search Functionality to the Artists Overview Page
Adding the Functionality to the Artists Create Page
Adding the Functionality to the Artists Show Page
Adding the Functionality to the Artists Edit Page

The Finishing Touches
Adding Alerts to Our Application
Fixing the Drawer, Once Again
Making Laravel Echo Work
Listening for the Artist Updated Event
Listening for the Artist Deleted Event

پیشنهاد فرادرس