تبلیغات

دستورالعمل های Burp Suite

دسته بندی ها: آموزش تست نفوذ ، آموزش تست استاتیک (Static Testing) ، آموزش های Packtpub ، آموزش طراحی وب ، آموزش تست نرم افزار

Burp Suite یک پلتفرم جاوا محور برای تست امنیت برنامه‌های وب است. این ابزار بطور وسیعی توسط تست کنندگان حرفه‌ای پذیرفته شده است.
این ویدیو به شما دستورالعمل های عملی برای مقابله با چالش‌ها در تشخیص و کشف آسیب پذیری‌ها در برنامه‌ها وب پیشنهاد می دهد.

شما درباره کشف کردن حفره‌های امنیتی با تست‌های مختلف برای محیط‌های پیچیده یاد خواهید گرفت. بعد از پیکره بندی Burp برای محیط شما، شما از ابزارهای مختلف Burp مثل Spider، Scanner، Intruder، Repeater، Decoder و سایر موارد برای حل مشکلات خاصی که pentester با آن مواجه می شوند، استفاد خواهید کرد. شما کار با حالت‌های مختلف Burp کار خواهید کرد و سپس اعمالی را روی وب با استفاده از Burp CLI انجام خواهید داد.

در نیمه پایانی دوره، شما با دستورالعمل هایی که سناریوهای تست خاصی را هدف قرار داده آشنا خواهید شد و با بهترین تمرینات، آنها را حل خواهید کرد.
در پایان دوره، شما با استقرار Burp، برنامه‌های وب را ایمن کرده و از سطح ابتدایی تست نفوذ به سطح متوسط ارتقا پیدا خواهید کرد.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Burp Suite Recipes Author:Sunil Gupta Duration:2 hours 20 minutes

Burp Suite is a Java-based platform for security-testing web applications. This tool has been widely adopted by professional enterprise testers.
This video offers practical recipes to tackle challenges in determining and exploring vulnerabilities in web applications. You will learn to uncover security flaws with various test cases for complex environments. After you have configured Burp for your environment, you will use various Burp tools such as Spider, Scanner, Intruder, Repeater, Decoder, and others to resolve specific problems faced by pentesters. You will learn to work with various modes Burp and then perform operations on the web using the Burp CLI. Towards the end of the course, you will come across recipes that target specific test scenarios and resolved them with best practices.
By the end of the course, you will be up-and-running with deploying Burp to secure web applications and will have gone from beginner to intermediate level in web penetration testing.
Style and Approach
This course aims to provide complete coverage of every Burp Suite objective. The course is filled with relevant, concise demonstrations and explanations to help you understand Burp Suite.

پیشنهاد فرادرس