تبلیغات

آموزش الگوریتم ها و ساختارهای داده سی شارپ

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، الگوریتم و فلوچارت

برنامه نویسان غالباً روی مطالعه ویژگی های زبان های برنامه نویسی و کتابخانه ها تمرکز می کنند. با این وجود، برای نوشتن کد، باید ساختارها و الگوریتم های داده مناسب را که باید در موقعیت های مختلف استفاده شوند، بشناسید. با درک چگونگی مقایسه الگوریتم ها از نظر زمان و پیچیدگی، می توانید نوع مناسب را برای حل مشکلات روزمره برنامه نویسی پیاده سازی کنید.

در این دوره، شما در مورد الگوریتم های رایج یاد خواهید گرفت و چگونگی برآورد کارایی آنها را یاد خواهید گرفت. همچنین می توانید با ساختار داده های اساسی که می توانید برای انجام کارهای معمولی برنامه نویسی استفاده کنید، آشنا می شوید. علاوه بر این یاد خواهید گرفت تا ساختارهای داده و الگوریتم ها را در زبان سی شارپ با .NET Core پیاده سازی کنید.

تمام کدهای دوره در این لینک است.

ساختار درختان ، هیپ ها و نمودارها

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
C# Data Structures and Algorithms Publisher:Packtpub Author:Eugene Agafonov Duration:4 hours 41 minutes

Programmers often concentrate on studying the specifics of programming languages and libraries. However, to write efficient code, you also need to know the right data structures and algorithms that have to be used in different situations. By understanding how to compare algorithms in terms of time and complexity, you’ll be able to implement the right one to resolve everyday programming problems.
In this course, you’ll learn about common algorithms and understand how to estimate their efficiency. You’ll also get to grips with the essential data structures that you can use to perform typical programming tasks. You’ll make steady progress as you learn how to implement data structures and algorithms in the latest C# language available with .NET Core, and you'll review .NET built-in data structures. This will help you to write well-structured and efficient programs. As you approach the concluding sections, you’ll delve into several common programming problems and solutions, which will help you to fix issues with your code and optimize your programming processes.
By the end of this course, you’ll have the skills you need to start writing more efficient code and build further on your C# data and algorithm knowledge.
The code bundle for this course is available at - https://github.com/PacktPublishing/-C-8-Data-Structures-and-Algorithms
Style and Approach
This course will give you a practical understanding of data structures and algorithms that you should use for common programming problems and to determine if your code is efficient or whether there might be a better solution. These concepts are explained practically in this video course with examples, and quizzes will be used to test the knowledge you've learned.

پیشنهاد فرادرس