مطالب پیشنهادی از سراسر وب

یادگیری عمیق سی پلاس پلاس با Caffe

دسته بندی ها: آموزش یادگیری عمیق (Deep Learning) ، آموزش های Packtpub ، آموزش سی پلاس پلاس ، آموزش هوش مصنوعی (AI)

کتابخانه Caffe یکی از کتابخانه های محبوب یادگیری عمیق در سی پلاس پلاس است که برای سرعت بالا و کارآیی خوبی که دارد، مشهور است. اگر با C++ آشنا هستید و می خواهید از کتابخانه Caffe در مدل های دنیای واقعی یادگیری عمیق استفاده کنید، این دوره ویدیویی برایتان مناسب است.
این دوره به شما یاد می دهد که یادگیری عمیق چگونه کار می کند و چگونه فریمورک Caffe سرعت و کارآیی مدل شما را افزایش می دهد تا برای استفاده های دنیای واقعی هوشمندتر عمل کند. همچنین مهارت های عملی ایجاد لایه ها، پیکربندی شبکه ها، گسترش و استقرار با Caffe (که به زبان C++ نوشته شده است) را یاد می گیرید. برخی ویژگی های درونی Caffe نیز به شما آموزش داده می شوند. در طول این دوره، شما با مثال های عملی زیادی کار خواهید کرد تا به خوبی به مفاهیم یادگیری عمیق مسلط شوید.
شما در پایان این دوره توانایی ساخت و تدریس مدل های یادگیری عمیق خود را در دنیای واقعی با استفاده از فریمورک Caffe خواهید داشت.
 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
C++ Deep Learning with Caffe Author:Aman Angrish Duration:1 hours 38 minutes

Caffe is a popular Deep Learning library implemented in C++ and renowned for its speed and efficiency. This video course is for you if you are familiar with C++ and want to get started with Deep Learning using Caffe to train real-world models.
This course will teach you how Deep Learning functions and how the Caffe framework enhances the speed and performance of your model to make it smarter for real-world uses. You will learn practical skills about creating layers, configuring networks, training and deploying using Caffe (written in C++). You will also learn about some of the internals of Caffe. Throughout the course, you will work with practical examples to get a good training in Deep Learning.
By the end of this course, you will have the skills to build and train your own real-world Deep Learning models using Caffe.
The code bundle for this video course is available at - https://github.com/PacktPublishing/C-Deep-Learning-with-Caffe
Style and Approach
The course has been organized into layers. We start at the surface and keep digging deeper as we proceed. We adopt a practical approach, whereby you learn a concept and then put it into practice like “Peek under the Hood” for programmers who are familiar with C++. We also help you avoid common pitfalls most people encounter in Caffe

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس