پیشنهاد فرادرس

آموزش توسعه میکروسرویس های سی شارپ در Azure 

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش Azure ، آموزش های Packtpub ، آموزش سی شارپ | C#.NET

معماری  Microservice یک روش توسعه سیستم های نرمافزاری است که درطی چند سال گذشته به طور چشمگیری محبوب شده است. معماری میکروسرویس، چالش های جدیدی را بوجود آورده است که در معماری های ساده تر وجود نداشت، این دوره به شما خواهد آموخت که چگونه از پس همه این چالش ها برآیید و بر تمام این موانع مختلف، از جمله مدیریت وضعیت و ارتباطات سرویس ها غلبه کنید. توسعه برنامه های monolithic می تواند گران و یا حتی غیر ممکن باشد. در این دوره، شما یاد خواهید گرفت که معماری monolithic را به بخش ‌ها یا سرویس‌ های کوچک تر میکروسرویس، تقسیم کرده و در زبان C # و یا .NET Core بنویسید. شما به آسانی می توانیدآنها رابصورت کلاس یا خوشه ها، توسعه، استقرار، نگهداری ومقیاس بندی کنید، بدون اینکه نگران پیکر بندی سطح پایین به کمک Visual Studio و Azure Service Fabric باشید. با به پایان رساندن این دوره، شما قادر خواهید بود برنامه های کاربردی و نوشته شده با C # و .NET Core را به راحتی توسعه دهید و آنها را با هزینه کمتر نگهداری کنید. همچنین می توانید آنها را به عنوان میکروسرویس های با قابلیت توسعه بسیار بالا، با استفاده از Azure Service Fabric توسعه دهید.

مباحث دوره:

 • شروع کار با میکروسرویس ها
 • تفاوت میکروسرویس با مونو لوتیک
 • معماری میکروسرویس ها
 • برنامه های مونولوتیک خود را به سرویس های وابسته به هم تقسیم کنید
 • تفاوت میکروسرویس های Stateful با میکروسرویس های  Stateless
 • نمایش برنامه کاربردی
 • حرکت به سوی Azure
 • ایجاد یک حساب کاربری
 • داشبوردAzure
 • گروه منبع
 • ایجاد پایگاه داده
 • ایمن سازی پایگاه داده
 • سفارشی سازی پایگاه داده
 • چارچوب Azure Service Fabric
 • معرفی Azure Service Fabric
 • نصب SDK
 • ایجاد یک پروژه جدید
 • مدل های برنامه نویسی
 • شروع کار با سرویس های قابل اعتماد
 • توسعه رابط های برنامه ‌نویسی نرم ‌افزار با Service Fabric
 • مدیریت وضعیت و ارتباطات
 • وضعیت در پایگاه داده SQL
 • پایگاه داده محلی در Service Fabric
 • ایجاد یک Azure Service Fabric Resource جدید
 • پیکره بندی فایل های Manifests
 • سرویس Mail و ارتباطات
 • استقرار و نظارت
 • توسعه به محیط Azure
 • دروازه رابط برنامه ‌نویسی نرم ‌افزار
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
C# Microservices Development on Azure [Video] Publisher:Packtpub Author:Dimitris Loukas Duration:2 hours 25 minutes

Escape the monolithic application design and efficiently deploy scalable microservices on Microsoft Azure
Microservices bring new challenges that weren’t present in simpler architectures. This course will teach you how to handle all those challenges and overcome various obstacles including services communication and state management.
Scaling monolithic applications can be expensive or even impossible. In this course, you’ll learn to break down monoliths into smaller microservices written in C# and .NET Core. You’ll easily develop, deploy, maintain, and scale them into clusters without worrying about low-level configuration with the help of Visual Studio and Azure Service Fabric.
By the end of this course, you’ll be able to develop web applications with C# and .NET Core, easily maintain them at a lower cost, and deploy them as highly-scalable microservices using Azure Service Fabric.
The code bundle for this video course is available at: https://github.com/PacktPublishing/C-Microservices-Development-on-Azure
Style and Approach
This course will guide you through the process of breaking a monolithic application down into Microservices and using the Reliable Services programming model to deploy, monitor and scale those microservices to an Azure Service Fabric Cluster.
Released: Friday, November 30, 2018
Getting Started with Microservices
The Course Overview
Monoliths versus Microservices
Microservices Architecture
Separating Your Monolithic App into Independent Services
Stateful versus Stateless Microservices
Demo Application
Moving to Azure
Creating an Account
Azure Dashboard
Resource Group
Creating Databases
Securing Databases
Connecting to the Databases
Azure Service Fabric
Introduction to Azure Service Fabric
Installing the SDK
Creating a New Project
Programming Models
Getting Started with Reliable Services
Developing APIs with Service Fabric
Managing State and Communication
State in SQL Databases
Local DB in Service Fabric
Creating a New Azure Service Fabric Resource
Configuring Manifests
The Mail Service and Communication
Deployment and Monitoring
Preparing for Deployment
Deploying to Azure
API Gateways
Wrapping Up

پیشنهاد فرادرس