تبلیغات

آموزش توسعه Cloud Native در Azure با جاوا

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش های Packtpub ، آموزش شبکه ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش Cloud

این دوره آموزشی یک برنامه کاربردی مختص محیط ابر (cloud-native)، را طراحی کنید کهبطور خودکار مقیاس پذیر و  انعطاف پذیربوده و نیاز کمتری به نگهداری داشته باشند. این دوره کاملا عملی بوده و نحوه ایجاد یک برنامه کاربردی مختص محیط ابر را در جاوا و توسعه آن بر روی محیط ابر Azure را نشان می دهد. توسعه دهندگان به تجربیاتی در زمینه، محاسبات، ذخیره سازی، داده ها، و سرویس های شبکه دست خواهند یافت. این موضوع برای توسعه دهندگان، یک جعبه ابزار کامل برای ایجاد و توسعه برنامه های کاربردی مختص محیط ابر را فراهم می کند. شما یاد خواهید گرفت عوامل موثر برای قبول محیط ابری و مشاهده می کنید توسعه ابر با Azure چقدر با توسعه های رایج بر روی یک مرکز داده استاندارد متفاوت است.

این دوره یک راهنمای یک مرحله ای  برای توسعه دهندگان جاوا می باشد که می خواهند از  چهارچوب کاری Java Spring برای ایجاد یک برنامه کاربردی امن، انعطاف پذیر، قوی، و مقیاس پذیر بر پایه Microsoft Azure استفاده کنند. شما به آسانی یک برنامه کاربردی امن، انعطاف پذیر، قوی و مختص محیط ابر ایجاد کرده و نظارت می کنید به طوریکه همیشه در دسترس بوده و دارای  قابلیت تحمل خطا باشد.

مباحث دوره:

 • شروع کار با برنامه های کاربردی ابر بومی
 • معرفی ابر بومی
 • ساخت و راه اندازی یک برنامه کاربردی مختص محیط ابر(cloud-native)
 • بر پا سازی محیط لازم برای ایجاد برنامه کاربردی مختص محیط ابر (cloud-native) و فراهم سازی قابلیت ایجاد، خواندن، بروز رسانی و حذف (CRUD) برای لیست وظایف روزمره
 • ایجاد یک برنامه کاربردی Spring Boot و گسترش یک سرویس پایگاه داده ابری جدید از نوع Cosmos DB در Azure
 • یکپارچه سازی یک برنامه کاربردیوب با سرویس پایگاه داده ابری Cosmos DB
 • بررسی صحت عملکرد یک برنامه کاربردی تحت و به صورت محلی
 • ایجاد و توسعه یک نمونه سرویس جدید Azure App
 • امن سازی برنامه کاربردی مختص محیط ابر خود
 • امن سازی ویژگی های برنامه کاربردی مختص محیط ابر خود
 • ثبت برنامه کاربردی خود بوسیلهAzure Active Directory Tenant
 • پیکره بندی برنامه کاربردی برای استفاده Azure AD Tenant خود
 • اعمال تنظیمات ضروریDevOps و راه اندازیCI/CD Pipeline
 • ایجاد یک Jenkins Master درAzure با استفاده از ماشین مجازیUbuntu
 • پیکربندی یک Jenkins به وسیله نصب JDK and Gradle
 • پیکربندی یک مخزن GitHub و ایجاد یک Pipeline جدید برای تنظیم
 • پیکربندی یک Pipeline در حال کار و خودکار در Jenkins
 • توسعه پیکربندی بر روی Azure
 • معرفی سرویس Kubernetes در Azure
 • توسعه نگهدارنده های چندگانه برنامه کاربردی به سرویس Kubernetes Azure
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Cloud Native Development on Azure with Java [Video] Publisher:Packtpub Author:TetraNoodle Technologies Duration:2 hours 6 minutes

Develop cloud-native Java applications that are secure, resilient, robust, and scalable with Azure
This course will help you architect a cloud-native application which will be resilient, can auto-scale automatically, and requires less maintenance; it focuses entirely on practicality, building a cloud-native application in Java and deploying it on Azure. Developers get hands-on experience in a range of computing, storage, data, and network services, which offers the developer a complete toolbox to build and deploy cloud-native applications. You'll learn about the driving factors for cloud adoption and see how cloud deployment with Azure is different from regular deployment on a standard data center.
This course is a one-stop guide for Java developers who want to use Java Spring to build secure, resilient, robust, and scalable applications that are hosted on Microsoft Azure. You'll easily build and monitor a scalable, resilient, and robust cloud-native application that is always available and fault-tolerant.
All the code and supporting files for this course are available at https://github.com/PacktPublishing/Cloud-Native-Development-on-Azure-with-Java-V-
Style and Approach
The course is designed to take you to step-by-step through a real development scenario, with tasks that are key to your business needs. Additionally, you get helpful resource documents and videos that support the labs and provide further learning opportunities.
Released: Wednesday, October 31, 2018
Getting Started with Cloud Native Applications
The Course Overview
Introduction to Cloud Native
Set Up the Environment for Building a Cloud Native Application
Building and Deploying a Cloud Native Application
Build a Spring Boot Java Application and Provide CRUD Functionality for a To-Do List
Deploy a New Cosmos DB in Azure
Integrate a Web Application with Cosmos DB
Verify the Web Application Functionality Locally
Build and Deploy a New Azure App Service Instance
Deploy Your App to an Azure App Service Instance
Securing Your Cloud Native Application
Security Features of an Azure Web Application
Register Your App with Your Azure Active Directory Tenant
Configure the App to Use Your Azure AD Tenant
Applying the DevOps Principle and Setting Up the CI/CD Pipeline
Create a Jenkins Master in Azure Using an Ubuntu Virtual Machine
Configure Jenkins by Installing JDK and Gradle
Configure a GitHub Repository and Create a New Pipeline to Set Up CI
Configure a Working, Automated Pipeline in Jenkins
Development Configuration on Azure
Introduction to Azure Kubernetes Service
Deploying Multi-Container Application to Azure Kubernetes Service
Scale and Autoscale the Application

پیشنهاد فرادرس