مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مفاهیم پایه خط فرمان

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های Packtpub ، آموزش شبکه (Computer network)

ابتدایی ترین واسط یک رایانه - خط فرمان - قابل انعطاف ترین و قدرتمند ترین ابزار، برای اجرا و خودکار سازی وظایف مختلف روزانه، و پردازش داده ها می باشد. دوره مفاهیم پایه خط فرمان، همه چیز در مورد نحوه کار خطوط فرمان را به شما آموزش می دهد. ما دوره را با مبانی شروع می کنیم و سپس بر روی رایج ترین ابزار کاری یعنی bash shell (که در تمام سیستم های لینوکس و iOS استاندارد می باشد) تمرکز می کنیم. سپس برنامه های رایج مبتنی بر خط فرمان یونیکس، که تحت پروژه گنو (GNU) پیاده سازی شده اند را بررسی می کنیم.بعد شما، نحوه ریدایرکشن (redirection) و خطوط لوله (pipelines) را در این برنامه ها برای حل مشکلات پیچیده، را می آموزید.

شما همچنین دوره را با بررسی اسکریپت نویسی شل، که به شما امکان خودکار سازی وظایف را می دهد، را می آموزید. مجموعه کد های این دوره آموزشی در این صفحه قابل دسترس است.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Command Line Fundamentals Author:Debayan Majumdar Duration:9 hours 17 minutes

The most basic interface to a computer - the command line - remains the most flexible and powerful way of performing and automating various day to day tasks and processing data. Command Line Fundamentals will teach all about how command lines work. You'll begin by exploring the basics and then focus on the most common tooling - namely the bash shell (which is standard on all Linux and iOS systems). Then, you'll explore the traditional UNIX command line programs as implemented by the GNU project. Next, you'll learn how to use redirection and pipelines to assemble these programs to solve complex problems. You'll also complete the course by exploring the basics of shell scripting that let you automate tasks.
The code bundle can be downloaded from https://github.com/TrainingByPackt/Command-Line-Fundamentals-eLearning

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس