مطالب پیشنهادی از سراسر وب

کانتینر کردن با روش Kubernetes [ویدئویی]

دسته بندی ها: آموزش کوبرنتیز (Kubernetes) ، آموزش داکر (Docker) ، آموزش شبکه (Computer network)

برنامه‌های کانتینر شده خود را با استفاده از کوبرنیتز توسعه داده، اجرا و مستقر کنید. کانتینر‌ها ماندگار هستند و ما به راهی برای مدیریت آنها احتیاج داریم. کوبرنیتز مهمترین فناوری مدیریت کانتینر محور در جهان است.

در این دوره نحوه استقرار کوبرنیتز در چندین پلتفرم ابری را خواهید آموخت. علاوه بر این، یاد می گیرید که کد خود را برای اجرای در کوبرنیتز بسته بندی کنید. شما به درون معماری و کامپوننت‌های کوبرنیتز وارد شده و نحوه جمع شدن آنها برای ایجاد زیرساخت‌های کانتینر در سطح تولید را می آموزید. سپس نحوه کار با pods، استقرار و سرویس‌ها یاد خواهید گرفت.

در پایان دوره، شما مهارت‌های لازم برای استقرار یک خوشه کوبرنیتز و یک برنامه ساده در اکوسیستم توسعه را به دست خواهید آورد.

تمام کد ها و فایل ها پشتیبانی روی گیت هاب در این آدرس قرار دارند.

مباحث مطرح شده در دوره:

 • شروع کار با کوبرنیتز
 • سیستم Kubernetes Container Orchestration
 • مفاهیم اصلی کوبرنیتز: اشیاء و گره‌ها
 • مقدمه موتور کوبرنیتز گوگل (GKE)
 • سرویس Elastic Container آمازون برای کوبرنیتز (EKS)
 • سرویس کوبرنیتز آژور (AKS)
 • خوشه بندی و مقیاس گذاری کانتینر‌ها
 • پیش نیازهای ایجاد یک خوشه کوبرنیتز در EKS
 • ایجاد و حذف یک خوشه کوبرنیتز در EKS
 • بکارگیری یک برنامه مقیاس پذیر و Stateless در EKS
 • راه اندازی شبکه خوشه ای در کوبرنیتز
 • مدل شبکه داکر
 • مدل شبکه کوبرنیتز
 • مدیریت و ذخیره داده‌ها با کوبرنیتز
 • کلاسهای ذخیره سازی (Storage class)
 • محدودیت‌های حجم (Volume) - محدودیت در ذخیره سازی
 • مقیاس پذیری کوبرنیتز
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Containerization the Kubernetes Way [Video] Publisher:Packtpub Author:Braithe E.S. Warnock Duration:1 hour 36 minutes

Develop, run, and deploy your containerized applications using Kubernetes
Containers are here to stay and we need a way to manage them. Kubernetes is the most important container-centric management technology in the world. This course will teach you the Kubernetes way of containerizing your applications in production.
You'll learn how to deploy Kubernetes on several cloud platforms. Further, you'll learn to package your code to run in Kubernetes. You'll dive into the Kubernetes architecture and components and explore how they come together to build a production-class container infrastructure. Later you will learn to work with pods, deployments, and services.
By the end of this course, you’d have gained the required skills to deploy a Kubernetes cluster and a simple application in a development ecosystem.
All codes and supporting files are placed on GitHub at this link https://github.com/PacktPublishing/Containerization-the-Kubernetes-Way
Style and Approach
The course will take you step-by-step through Kubernetes; you'll learn why you should use it and how to apply container clustering, networking, and deployment automation. The steps are built on practical, hands-on exercises that will get you to a productive level quickly.
Released: Friday, November 30, 2018
Getting Started with Kubernetes
The Course Overview
The Kubernetes Container Orchestration System
Core Concepts of Kubernetes: Objects and Nodes
Google Kubernetes Engine (GKE)
Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS)
Azure Kubernetes Service (AKS)
Clustering and Scaling Containers
Prerequisites for Creating a Kubernetes Cluster in EKS
Creating and Deleting a Kubernetes Cluster in EKS
Deploying a Scalable, Stateless Application to EKS
Setting-Up Cluster Networking in Kubernetes
Docker Networking Model
Kubernetes Networking Model
Implementation of the Kubernetes Model
Managing and Storing Data with Kubernetes
Volumes – The Essential Directory
Persistent Volumes: Storing Persistent Data
Storage classes
Dynamic Volume Provisioning: Creating On-Demand Storage Volumes
Volume Limits –Limits on Storage
Going Further with Production
Using Secrets in Applications
Kubernetes Service
Achieving High Availability
Scaling Kubernetes

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس