مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش یادگیری عمیق و شبکه های عصبی در PyTorch برای مبتدیان

دسته بندی ها: آموزش پای تورچ (PyTorch) ، آموزش پایتون (Python) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های Packtpub

هوش مصنوعی (AI) داغترین موضوعی است که در حال حاضر وجود دارد. در AI شبکه های عصبی توجه فراوانی را به خود جلب کرده اند و در همه جا مورد استفاده قرار می گیرند مانند اتومبیل های بدون راننده، پیش بینی های مالی و فروش و  صنایع. برای موفقیت در دنیای کار باید اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهیم. برنامه نویسی شبکه عصبی خود بهترین راه برای درک نحوه کارکرد آن است. علاوه بر TensorFlow یک فریمورک یادگیری بسیار جالب به نام PyTorch وجود دارد که توسط فیس بوک توسعه یافته است.

سرفصل:

 • چرا این دوره را یاد می گیرید؟ زیرا...
 • نصب pytorch
 • اصول و میانی
 • درک شیب گرادیان
 • انتقال به pytorch
 • رگرسیون خطی در pytorch
 • یک شبکه عصبی عمیق در Pytorch 5
 • مبانی شبکه های عصبی پیچشی
 • شبکه عصبی پیچشی در pytorch 1
 • شبکه عصبی پیچشی CNN در pytorch 2
 • شبکه های عصبی پیچشی CNN در pytorch 3 تست نهایی
 • تبریک
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Deep Learning and Neural Networks in PyTorch for Beginners [Video] Publisher:Packtpub Author:Daniel We Duration:2 hours and 8 minutes

Getting started with neural networks in PyTorch - Facebook's great neural network framework
Artificial intelligence (AI) is the hottest topic currently out there, there's no doubt about that. This is the future. Neural networks in particular have seen a lot of attention and they will be used everywhere -self driving cars, predictions in finance and sales forecasts - everywhere and across all industries. To be successful in the working world of tomorrow we have to expose ourselves to this interesting topic - and from the author's personal experience - coding your own neural network is the best way to understand how they work. Besides TensorFlow there is a new very interesting deep learning framework which is developed by Facebook - PyTorch. A challenge? Indeed. But together we can do it. Excited? I hope so. See you in the first lecture. Let's get into it.
Style and Approach
The goal of this course is to become familiar with this framework and create your own deep neural networks - a multi-layer perceptron and a convolutional neural network for image classification.
Released: Thursday, June 21, 2018
We got a lot to do - let's get into it!
1 Why taking this course? Because...
2 How to install pytorch
3 The fundamentals
4 understanding gradient descent
5 transition to pytorch
6 linear regression in pytorch
7 A deep Neural Network in Pytorch 5
8 Convolutional Neural Networks basics
9 Convolutional Neural Networks in pytorch 1
10 Convolutional Neural Networks CNN in pytorch 2
11 Convolutional Neural Networks CNN in pytorch 3 Final Test
12 Congratulation

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس