مطالب پیشنهادی از سراسر وب

یادگیری عمیق با Apache Spark

دسته بندی ها: آموزش یادگیری عمیق (Deep Learning) ، آموزش های Packtpub ، آموزش آپاچی اسپارک (Apache Spark) ، آموزش هوش مصنوعی (AI)

یادگیری عمیق زیرمجموعه‌ای از یادگیری ماشینی است که می تواند چندین لایه پیچیدگی را به شکلی کارآمد پردازش کند.

این دوره، دو تا از کلمات شعارگونه معروف را کنار هم قرار می دهد -داده‌های بزرگ و هوش مصنوعی. این دوره نحوه اجرای راه حل های یادگیری عمیق با استفاده از قدرت Apache Spark نمایش می دهد. آموزش با شرح اصول Apache Spark و یادگیری عمیق شروع می شود. شما محیطی برای Spark جهت انجام یادگیری عمیق تنظیم خواهید کرد و درباره انواع متفاوت شبکه عصبی و اصول مدل کردن توزیع یافته (مدل و داده موازی و ... یاد خواهید گرفت . سپس شما مدل‌های یادگیری عمیق (مثل CNN، RNN، LTSMs) روی Spark پیاده خواهید کرد. تجربه‌ای عملی از آنچه می خواهد کسب و اطلاعاتی کلی برای پیچیدگی که با آن مواجه ایم دریافت کنید. شما همچنین نحوه استفاده از کتابخانه هایی مثل Deeplearning4j برای انجام یادگیری عمیق بروی CPU و GPU های توزیع شده خواهید دید.
در پایان این دوره، شما با پیاده سازی مدل‌های برای برنامه هایی مثل تشخیص شی، تحلیل متن و تشخیص صدا تجربه‌ای عملی کسب خواهید کرد. شما همچنین بازی‌های پیچیده انسانی طراحی خواهید کرد.

مجموع کدهای این دوره در این لینک قرار دارند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Deep Learning with Apache Spark Author:Tomasz Lelek Duration:1 hour 40 minutes

Deep Learning is a subset of Machine Learning whereby datasets with several layers of complexity can be processed efficiently. This tutorial brings together two of the most popular buzzwords of today—big data and Artificial Intelligence—by showing you how you can implement Deep Learning solutions using the power of Apache Spark.
The tutorial begins by explaining the fundamentals of Apache Spark and deep learning. You will set up a Spark environment to perform deep learning and learn about the different types of neural net and the principles of distributed modeling (model- and data-parallelism, and more). You will then implement deep learning models (such as CNN, RNN, LTSMs) on Spark, acquire hands-on experience of what it takes, and get a general feeling for the complexity we are dealing with. You will also see how you can use libraries such as Deeplearning4j to perform deep learning on a distributed CPU and GPU setup.
By the end of this course, you'll have gained experience by implementing models for applications such as object recognition, text analysis, and voice recognition. You will even have designed human expert games.
The code bundle for this course is available at https://github.com/PacktPublishing/Deep-Learning-with-Apache-Spark
Style and Approach
This is a step-by-step and fast-paced guide that will help you learn how to create a ML model using the Apache Spark ML toolkit. With this practical approach, you will take your skills to the next level and will be able to create ML pipelines effectively.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس