پیشنهاد فرادرس

آموزش توسعه اپلیکیشن از ابتدا با ThingWorx 

دسته بندی ها: اینترنت اشیاء (IOT) ، آموزش های Packtpub

ThingWorx محبوب ترین پلتفرم ابر برای IoT صنعتی است. این دوره به شما کمک می کند تا اپلیکیشن را از ابتدا با استفاده از ThingWorx بسازید. در این دوره با یک راه حل امنیتی برای IOT برای ایمنی و امنیت همراه با نوتیفیکیشن های ایمیل و اپلیکیشن های موبایل ایجاد خواهید کرد. این پروژه از پلتفرم ThingWorx برای ارتباطات ابری استفاده می کند و شامل یک سطح میانجی از برنامه نویسی است که شما راه حل های امنیتی end-to-end اینترنت اشیا ایجاد کنید. برای ساخت یک محصول IoT شما در Arduino IDE کدگذاری خواهید کرد. شما همچنین یاد خواهید گرفت که edge device را به اینترنت و ThingWorx Platform متصل کنید. در بخش نهایی، همه چیز را به هم متصل کنید و یک راه حل IoT برای تشخیص آب و هوا ایجاد کنید.

سرفصل:

 • کار با نرم افزار
 • زبان آردوینو چیست؟
 • انجام تنظیمات Arduino IDE
 • ا استفاده از Syntax و Structures
 • اعمال متغیرها و کلمات کلیدی
 • تست ساختارهای کنترل
 • استفاده از ریاضی، بولین، مقایسه، و سایر اپراتورها
 • تست توابع پایه
 • استفاده از REST Services برای اتصال به ThingWorx از طریق اینترنت
 • استفاده از ایده و متدها
 • راه اندازی REST Call Simulator
 • ایجاد کلید امنیتی
 • (Performing REST Calls (GET
 • (Performing REST Calls (PUT
 • استفاده از Wi-Fi Board با سنسورها برای ارسال مقادیر به پلتفرم ThingWorx IoT
 • راه اندازی یک راه حل امنیت IOT با یک برنامه و نوتیفیکیشن ایمیل
 • ایده و متدها برای IoT Security Solution
 • راه اندازی Circuit Diagram و Components
 • ایجاد Virtual Data Model برای راه حل IoT
 • راه اندازی Gmail Trigger Service
 • ایجاد و اشتراک در سرویس Gmail و تست
 • ایجاد Code and Test
 • ایجاد App and Test
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Developing an App from Scratch with ThingWorx [Video] Publisher:Packtpub Author:Junaid Ahmed Duration:2 hours 56 minutes

Combine the power of ThingWorx and IoT to create powerful real-world applications!
ThingWorx is the most popular cloud platform for industrial IoT. This course helps you build an app from scratch using ThingWorx.
In this course, you will develop an end-to-end IoT security solution for safety and security along with email and mobile app notifications. The project uses the ThingWorx Platform for cloud communication and involves an intermediary level of coding as you build end-to-end IoT security solutions. You will be coding in Arduino IDE to build an IoT product.
You will also learn to connect your edge device to the internet and eventually to the ThingWorx Platform, a key element in any IoT solution. In the final section, you will connect everything together and build an IoT solution for weather detection.
All the code and supporting files for this course are available at https://github.com/PacktPublishing/Developing-an-App-from-Scratch-with-ThingWorx
Style and Approach
An exhaustive course packed with step-by-step instructions, working examples, and helpful advice. This course is divided into clear chunks so you can learn at your own pace and focus on your own area of interest.
Released: Friday, October 12, 2018
Working with Software
The Course Overview
What Is the Arduino Language?
Performing the Arduino IDE Setup
Using the Syntax and Structures
Applying Variables and Keywords
Testing the Control Structures
Using Arithmetic, Boolean, Comparison, and Other Operators
Testing the Basic Functions
Using REST Services to Connect to ThingWorx Over Internet
Using the Idea and Methods
Create a Thing and Add Properties
Setting Up Your REST Call Simulator
Security Key Generation
Performing REST Calls (GET
Performing REST Calls (PUT)
Using a Wi-Fi Board with Sensors to Send Values to ThingWorx IoT Platform
Building a Security IoT Solution with an App and Email Notification
Idea and Methods for IoT Security Solution
Setting Up Your Circuit Diagram and Components
Creating a Virtual Data Model for the IoT Solution
Setup a Gmail Trigger Service
Create and Subscribe to the Gmail Service and Test
Let’s Build the Code and Test
Build the App and Test
End-to-End Demo

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 532.0MB Packtpub Developing an App from Scratch with ThingWorx [Video]_git.ir.rar