مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ساخت بازی Devcraft (همانند Minecraft)

دسته بندی ها: آموزش یونیتی (Unity) ، آموزش های Packtpub ، آموزش ساخت بازی

طراحی بازی با یونیتی را همراه با ساخت  تعدادی Voxel، اضافه کردن ابعاد، ساخت و تخریب بلوک‌ها و موارد دیگر یاد بگیرید. اگر شما قبلاً برنامه‌نویسی نکرده‌اید یا با دستورات پایه آشنا هستید یا می خواهید درباره ویژگی‌های پیشرفته یونیتی آموزش ببینید، این دوره برای شماست.

تمام کد و فایل های پشتیبانی برای این دوره در این آدرس قرار دارند.

سبک و رویکرد
این دوره به نحوه طراحی شده است که شما را از مراحل ابتدایی به درجات حرفه‌ای برساند. اگر شما تجربه برنامه نویسی دارید، دروس این دوره به شکلی طراحی شده اند که به شما کمک کنند به سرعت وارد شده و به آن عمل کنید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Devslopes Devcraft Game (Minecraft Clone) Author:Devslopes by Mark Price Duration:5 hours 12 minutes

Learn Unity game design with Unity 3D and while developing Devcraft game which makes use of multiple Voxels, adding dimensions, building and destroying blocks and much more. Whether you have never programmed before, already know basic syntax, or want to learn about the advanced features of Unity, this course is for you!
All the code and supporting files for this course are available at: https://github.com/PacktPublishing/Devslopes-Devcraft-Game-Minecraft-Clone-
Style and Approach
The course is designed to take you from absolute beginner to advanced levels. If you are an experienced programmer the lessons are designed in a way to help you get up and running fast.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس