تبلیغات

آشنایی کامل و دقیق با Swift 

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش سوئیفت (Swift)

سوئیفت (Swift) یک زبان برنامه ‌نویسی چندشیوه ‌ای و ازنوع کامپایلری است که برای توسعه  IOS، macOS توسط شرکت اپل ساخته ‌شده‌ است. دراین دوره آموزشی شما مهارت های پیشرفته را درiOS خواهیدآموخت. شما نحوه کار با چارچوب Core Data، پایگاه داده های پیشرفته، محافظت از داده های کاربر به کمک شناسه Touch IDو شناسه Face ID و موارد دیگر را خواهید آموخت،

این دوره همه چیزهایی را که در هنگام شروع به ایجاد برنامه های کاربردی با کیفیت و امنیت بالا، به آنها نیاز دارید، به شما می دهد. شما از ویژگی های اپل مانند app monetization، SiriKit، ReplayKit، و Touch ID و Face ID در برنامه های کاربردی خود استفاده خواهیدکرد. همچنین نحوه ساخت برنامه های کاربردی که دارای ویژگی تجربه کاربری و رضایت بیشترکاربر بخاطر قابلیت استفاده بهتر و دسترسی آسان تر را خواهید آموخت.

مباحث دوره:

  • زبان برنامه ‌نویسیSwift 4 پیشرفته
  • کار با Enumerations در Swift 4
  • پروتکل ها و داده های ارجاعی (delegates) در Swift 4
  • تبدیل داده ها (transformations) درSwift 4
  • الگوریتم ها و ساختمان های داده پیشرفته در Swift 4
  • توابع بازگشتی در Swift 4
  • ساختمان های داده پشته (Stack) در Swift 4
  • ساختمان های داده حافظه پویا (heap) درSwift 4
  • ساختمان های داده درخت (tree) درSwift 4
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Diving Deeper with Swift [Video] Publisher:Packtpub Author:Devslopes by Mark Price Duration:3 hours 57 minutes

Master advanced iOS concepts like Security, Core Data, Realm, SiriKit and more!
In this course, you’re going to learn advanced skills in iOS. You’ll learn how to work with Core Data, advanced databases, protecting user data with Touch ID & Face ID and more!This course gives you everything you need to start building secure high-quality apps. You’ll use Apple features like app monetization, SiriKit, ReplayKit, and Touch ID & Face ID in your apps. You’ll also learn how to build apps with better user experiences with push notifications and offline access. All the code and supporting files for this course are available at: https://github.com/PacktPublishing/Diving-Deeper-with-Swift
Style and Approach
You will learn about enumerations in Swift, create a Swift Playground to learn the basics of extensions – from their syntax to their basic use and you will learn how to create the common data structure, Stack, in Swift.
Released: Saturday, November 24, 2018
Advanced Swift 4
Enumerations in Swift 4
Extensions in Swift 4 part 1
Extensions in Swift 4 part 2
Protocols & delegates in Swift 4 part 1
Protocols & delegates in Swift 4 part 2
Protocols & delegates in Swift 4 part 3
Protocols & delegates in Swift 4 part 4
Protocols & delegates in Swift 4 part 5
Swift transformations
Advanced: Data Structures & Algorithms in Swift 4
Recursive functions in Swift 4
The stack data structure in Swift 4
The heap data structure in Swift 4 part 1
The heap data structure in Swift 4 part 2
The tree data structure in Swift 4

پیشنهاد فرادرس