پیشنهاد فرادرس

دوره توسعه سوئیفت Full Stack

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های Packtpub ، آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش Swift

Swift احتمالا بهترین زبان full-stack در جهان است. یک مزیت مهم Swift به عنوان یک زبان برنامه نویسی کامل، ایمنی در زبان است. سوئیفت کلاس های خطا و crash را دور می سازد. ابتدا شما با نصب Xcode برای تنظیم محیط iOS خود و ایجاد اولین پروژه خود، ساخت UI با Auto Layout، متدهای چرخه عمر iOS، اتصال اپلیکیشن به اینترنت با استفاده از URLSession و تجزیه JSON، ایجاد مدل ها و دانلود تصاویر آشنا می شوید. سپس، شما احراز هویت، مدیریت کاربران فعلی خود بوسیله ساخت فرم های ثبت نام و ورود به سیستم، مدیریت توکن های JWT و استفاده از داده های کاربر فعلی، ادغام داده در اپلیکیشن و ارتباط آن با داده های اصلی، راه اندازی پروزه با CocoaPods، پیاده سازی ویژگی ها با فریمورک های شخص ثالث و در نهایت نوشتن تست ها با استفاده از XCTests و تست فراخوانی های API را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مبانی iOS
 • راه اندازی محیط
 • ایجاد اولین پروژه شما و Xcode
 • ساخت رابط کاربری
 • کار با Storyboards
 • ایجاد UI ها با AutoLayout
 • قرار دادن Segues در Storyboard
 • متدهای چرخه عمر اپلیکیشن iOS
 • اتصال اپلیکیشن به اینترنت
 • استفاده از URLSession
 • تجزیه JSON
 • ایجاد مدل ها
 • دانلود تصاویر
 • اضافه کردن تأیید هویت و مدیریت کاربران فعلی
 • ساخت فرم های ثبت نام و ورود به سیستم
 • مدیریت توکن های JWT و استفاده از داده های کاربر فعلی
 • تنظیمات کاربری پایدار با پیش فرض های کاربر
 • مشاهدات سوئیچینگ و توکن های ماندگار
 • به دست آوردن نتایج شخصی API
 • بررسی Core Data
 • ادغام Core Data در اپلیکیشن
 • ارتباط با Core Data
 • اضافه کردن وابستگی ها
 • استفاده از Co-CoaPods
 • انتشار در  App Store
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Full Stack Swift Development [Video] Publisher:Packtpub Author:Johann Kerr Duration:2 hours 52 minutes

Leverage the power of Swift to create amazing full-stack web and mobile applications. Learn to build a reliable UI for your application and integrate it with the frontend
Swift is probably the best full-stack language in the world. An essential advantage of Swift as a perfect backend programming language is the safety built into the language. Swift does away with entire classes of errors and crashes. You'll start by installing Xcode to set up your iOS environment and creating your first project. We'll embark further into the exciting world of Swift working with storyboards to build a UI with Auto Layout. You'll get to know about iOS application lifecycle methods and connect your application to the internet using URLSession and parsing JSON. A small section of the course covers building models and downloading images. Delving deeper into the course, you'll add authentication and learn to manage your current users by building sign-up and logging forms, handling JWT tokens, and using current user data. You'll integrate your core data into your application and explore its relationship with core data. You'll set up your project using CocoaPods and implement features using third-party frameworks. Finally you'll write tests using XCTests, and test/mock your API calls. By the end of this course you'll be able to build a reliable UI for your application and integrate it with the frontend.
The code bundle for this video course is available at - https://github.com/PacktPublishing/Full-Stack-Swift-Development
Style and Approach
This step-by-step practical guide is filled with real-world use cases and examples that will help Swift developers understand both frontend and backend development
Released: Friday, September 28, 2018
Beginning with iOS
The Course Overview
Setting Up Your Environment
Creating Your First Project and a Brief Tour of Xcode
Building the UI
Working with Storyboards
Building UIs with AutoLayout
Handing Segues in Storyboard
iOS Application Lifecycle Methods
Connecting Application to the Internet
Using URLSession
Parsing JSON
Building Models
Downloading Images
Adding Authentication and Managing Current Users
Building Sign Up and Login Forms
Handling JWT Tokens and Current User Data
Persisting User Preferences with User Defaults
Switching Views and Persisting Tokens
Getting Personalized API Results
Exploring Core Data
Integrating Core Data into Your Application
Relationships with Core Data
Adding Dependencies
Using Co-coaPods
Publishing Your App to the App Store
Publishing to the App Store

پیشنهاد فرادرس