آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش برنامه نویسی تابعی در پایتون در 7 روز

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های Packtpub ، برنامه نویسی تابعی (Functional Programming)

با توجه به این که داده ها در هر کسب و کاری وجود دارند، اهمیت استفاده از الگوهای تابعی در برنامه نویسی برای  تست و اشکال زدایی آسان تر، نسبت به گذشته بیش تر شده است.

در این دوره تخصیص حافظه با اشاره گر و بدون اشاره گر را با کمک برنامه نویسی تابعی خواهید آموخت. این راهنمای عملی سریع شامل 7 درس 30 دقیقه ای می باشد، که هر درس تمرینات عملی برای یادگیری بیش تر شما آموزش داده می شود. در پایان این دوره شما به مفاهیم اصلی و کلی برنامه نویسی مسلط خواهید شد و قادر خواهید بود برنامه هایی کارآمد تر بنویسید و یک قدم بیش تر به برنامه نویسی حرفه ای پایتون نزدیک خواهید شد.

فایل های تمرین این دوره در این صفحه قرار دارند.

پیاده سازی برنامه های کاربردی و بهینه سازی ذخیره سازی

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Functional Programming in 7 Days Author:Mohammed Kashif Duration:4 hours 48 minutes

With every business being penetrated by data, it’s even more important to move towards functional paradigms to tackle the side-effects of programming, making testing and debugging easier. This course will teach you how to deconstruct data structures and store variable bindings (with closures). You’ll also learn about strong typing, storage allocation, and whether to use boxed (pointer-to-value) or unboxed (value directly) representation using functional programming.
This fast-paced actionable guide offers seven 30-minute lessons, each followed by a practical exercise to get you up and running. By the end, you’ll be well-equipped with programming concepts that enable robust functional programming, taking you one step closer to proficient programming in Python.
All the code and supporting files for this course are available on Github at https://github.com/PacktPublishing/Functional-Programming-in-7-Days
Style and Approach
This hands-on course is a step-by-step guide that covers the important aspects of functional programming and the different tools that the Python language provides using step-by-step instructions, practical illustrations, best practices, and examples of applications.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس