آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش مطالعات موردی حفاظت از داده خصوصی GDPR

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش شبکه ، آموزش امنیت شبکه

آیا شما به موضوع حریم خصوصی داده ‌ای یا حفاظت داده‌ها (data privacy) علاقه مند می باشید، اما نمی دانید چگونه تمام مفاهیمی که قبلا در این زمینه آموخته اید را بکار بگیرید؟ در این دوره، شما یاد خواهید گرفت که چگونه مانند یک شخص حرفه ای در زمینه حفاظت داده ‌ها فکر کنید، بدون توجه به اینکه شرکت شما چه کاری انجام می دهد و یا چقدر بزرگ است. در این دوره ما بنگاه ‌های کوچک و متوسط، و چند ملیتی بزرگ را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد، مخصوصا با نمونه های فرضی در آمریکا. شما یاد می گیرید چگونه به عنوان یک طراح حریم خصوصی، چه چیزی بپرسید، از چه کسی بپرسد، و چه فرمانی بدهید. شما نحوه جستجوی موضوعات مربوط به پیروی از قوانین و مقررات و همچنین چیزهایی که موجب توجه شما به آنها می شود را خواهید آموخت.آیا می خواهید یک شغل در زمینه حفاظت داده ‌ها بدست آورید؟ اما نمی دانید که چطور به سوالات یک مصاحبه واقعی پاسخ دهید؟ شما با این مطالعه این دوره برای این کار ها آماده خواهید شد. اگر شما علاقه مند به سوالات مربوط به آزمون هایIAPP، CIPP / E، CIPM، و CIPT هستید، بخش 3 به شما سوالات و سناریوهای امتحانی مختلفی را ارائه می دهد و از همه مهمتر اینکه، شما توضیحات دقیقی را دریافت می کنید. داشتن تفکر صحیح در مورد سوالات، تأثیر زیادی بر قبول یا مردود شدن شما در آزمون ها خواهد داشت. این دوره تمام اصول موجود درمقررات محافظت از داده ‌های عمومی اروپا ( GDPR) را پوشش می دهد، و هر آنچه را که لازم دارید تا مانند یک حرفه ای در زمینه حفاظت داده ها فکر کنید، بدون توجه به اینکه شرکت شما چه کار می کند یا چقدر بزرگ است، آموزش می دهد.

مباحث دوره:

 • آنچه که شما از این دوره آموزشی خواهید آموخت
 • افسرحفاظت از داده اجباری و داوطلب
 • نقل و انتقالات بین المللی با نمونه
 • چگونه می توانی انتقال محدود و منطبق با قانون GDPRرا انجامداد – تصمیم مناسب
 • محافظت ها
 • استثنا ها
 • کنترل کننده ها و افسران اطلاعات حفظ حریم خصوصی نه در اتحادیه اروپا (به عنوان مثال مناطق LSA)
 • تفاوت نمایندگان با افسران حفاظت از داده
 • مثال هایی از بنگاه ‌های کوچک و متوسط تا چندملیتی بزرگ
 • بنگاه ‌های کوچک و متوسط اتحادیه اروپا
 • بنگاه ‌های کوچک و متوسط اتحادیه اروپا - جزئیات کسب و کار، افسران اطلاعات حفظ حریم خصوصی، درون سپاری درمقابل برونسپاری
 • بنگاه ‌های کوچک و متوسط اتحادیه اروپا– ارزیابی مرحله به مرحله تایید GDPR
 • بنگاه ‌های کوچک و متوسط اتحادیه اروپا– تایید، ارزیابی و حفاظت داده ‌ها تکنیکی به کمک طراحی
 • بنگاه ‌های کوچک و متوسط اتحادیه اروپا– انتقال داده
 • بنگاه ‌های چندملیتی – جزئیات کسب وکار، افسران اطلاعات حفظ حریم خصوصی، درون سپاری درمقابل برونسپاری
 • بنگاه ‌های چندملیتی – ارزیابی مرحله به مرحله تایید GDPR
 • بنگاه ‌های چندملیتی - تطبیق با دیگر الزامات
 • بنگاه ‌های چندملیتی - ارزیابی فنی و نقص داده
 • بنگاه ‌های چندملیتی – انتقال داده
 • مرورگر Chrome– نمونه موردی GDPR
 • نگرانی های بالا برای کسب وکارهای مربوط به هتل های آنلاین
 • یک راهنمای عملی برای شرکت های کوچک (SMEs)
 • چطور یک وب سایت سازگار با قانون GDPR ایجاد کرد
 • برون سپاری افسران اطلاعات حفظ حریم خصوصی – سناریوی واقعی
 • پاسخ قانونی به نقض اطلاعات درمحیط ابری
 • قوانین محافظت از داده های کودکان – آیا این قانونی است؟
 • نمونه سوالات آزمون GDPR تجزیه و تحلیل شده: CIPP/E, CIPM, CIPT by IAPP
 • سناریو در مورد الگوی CIPP/E
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
GDPR Privacy Data Protection Case Studies Explained! [Video] Publisher:Packtpub Author:Roland Costea Duration:4 hours 16 minutes

Step-by-step examples on how a privacy professional should approach GDPR case studies
Are you interested in data privacy but don’t know how to apply all the concepts you’ve already learned about? In this course, you’ll learn how to think like a real privacy professional no matter what your company is doing or how big it is. We’ll analyze SMEs and big multinationals, especially U.S.-based ones in fiction examples. You’ll learn how to start as a privacy programmer, what to ask, who to ask, and in what order. You’ll know how to look for compliance issues and what needs attention from your side. You’ll see how Data Privacy Officers (DPOs) perform their jobs and most importantly what they’re looking for when assuring management commitment.
Would you like to get a job in data privacy but you don’t know how to reply to real-life scenario questions at the interview? You’ll get prepared with this guide. If you’re interested in questions related to IAPP exams, CIPP/E, CIPM, and CIPT, section 3 gives you different questions and exam scenarios, and most importantly it offers you exact explanations. Thinking about the questions correctly will have a real impact on you passing or failing the exams. This course covers all the fundamentals of GDPR and teaches you everything you need to know to think like a real privacy professional, no matter what your company is doing or how big it is.
All the code and supporting files for this course are available at: https://github.com/PacktPublishing/GDPR-Privacy-Data-Protection-Case-Studies-Explained-
Style and Approach
An exhaustive course packed with step-by-step instructions, working examples, and helpful advice. This course is divided into clear chunks so you can learn at your own pace and focus on your own area of interest
Released: Monday, November 26, 2018
Introduction
What you will learn from this course!
Mandatory and Voluntary DPO
International Transfers with examples
How do we make a restricted transfer in accordance with GDPR – adequacy decision
Safeguards
Exceptions
Controllers & GDPR DPOs not in the EU (LSAs examples)
Representatives vs DPOs
From Small & Medium Enterprise (SME) to Multinational examples
EU SME - Business details, DPO, insourcing vs outsourcing
EU SME - Assessing GDPR Compliance step by step
EU SME - Compliance, Technical Assessment and Privacy by Design
EU SME - Data Transfers
US Multinational - Business details, DPO, insourcing vs outsourcing
US Multinational - Assessing GDPR Compliance step by step
US Multinational - Compliance with other Obligations
US Multinational - Technical Assessments and Data Breach
US Multinational - Data Transfers
Chrome Browser - GDPR case study
Top concerns for Hotels Online Businesses
A practical Guide for Small Enterprises (SMEs)
How to make a website GDPR compliant
Outsourcing your DPO: Real-Life Scenarios
Legal Response to Data Breaches in the Cloud
Consent to Children's Data - is it Legal?
GDPR exam questions analysed: CIPP/E, CIPM, CIPT by IAPP
CIPP/E scenarios - part 1
CIPP/E scenarios - part 2
CIPP/E scenarios - part 3
CIPM scenarios - part 1
CIPM scenarios - part 2
CIPM scenarios - part 3
CIPT scenarios - part 1
CIPT scenarios - part 2
CIPT scenarios - part 3

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس