مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اصول مقررات عمومی حمایت از داده (GDPR F)

دسته بندی ها: علم داده (Data Science) ، آموزش های Packtpub

آموزش اصول GDPR به شما امکان می دهد تا عناصر اصلی را برای پیاده سازی و مدیریت فریمورک انطباق با توجه به محافظت از داده های شخصی یاد بگیرید. در طی این دوره آموزشی، شما اصول اساسی حفظ حریم شخصی را درک خواهید کرد و با نقش مسئول حفاظت از داده ها آشنا می شوید.

تمام فایل های کد این دوره در این لینک است.

سبک و رویکرد

این دوره هم براساس آیین نامه و هم بهترین شیوه انجام می شود و شامل تمرین های عملی و بحث های موردی واقعی است.
 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
General Data Protection Regulation Foundation (GDPR F) Author:CyberTraining 365 Duration:5 hours 47 minutes

GDPR Foundation training enables you to learn the basic elements to implement and manage a compliance framework with regard to the protection of personal data. During this training course, you will understand fundamental privacy principles and become familiar with the role of the Data Protection Officer.
All the code files for this course are available at: https://github.com/PacktPublishing/General-Data-Protection-Regulation-Foundation-GDPR-F-
Style and Approach
This course is based on both regulations and best practices and includes practical exercises and real case discussions. Lecture sessions are illustrated with practical questions and examples.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس