مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Go - ساخت ابزارهای DevOps

دسته بندی ها: آموزش گو (GO) ، آموزش دواپس (DevOps) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های Packtpub ، آموزش REST API

بسیاری از ابزارهای DevOps توسط زبان Go ساخته می شوند چرا که تمرکز آن بر روی برنامه نویسی سیستم است. داکر، که احتمالاً یکی از داغترین فناوری ها در حال حاضر است، با Golang نوشته شده است. با پشتیبانی عالی Google، قرار است Go به مدت طولانی یکی از محبوب ترین زبان های DevOps باشد. 

در این دوره، ابتدا با REST APIs شروع خواهید کرد. سپس، شما یک کتابخانه کلاینت REST در طول دوره ایجاد می کنید و مفاهیم جدید آن را فرا می گیرید. در آخر، یک ابزار خط فرمان ایجاد خواهیم کرد که به توسعه دهندگان کمک می کند تا به راحتی با GitHub ارتباط برقرار کنند، و وظایفی مانند جستجو، کلون کردن و forking repositories و همچنین بسیاری از کارهای معمولی را انجام دهند. نیازی به گفتن نیست که ابزار شما به شدت با API GitHub در تعامل است. در آخر، ادغام كتابخانه کلاینت REST با این ابزار آشنا می شویم. 

در پایان دوره شما بر روی زبان Go مسلط هستید و می توانید از آن برای تسک های DevOps استفاده کنید. 

ویژگی های اصلی:

  • همه چیز درباره REST APIs
  • توسعه REST client library
  •  ابزار خط فرمان ایجاد کنید که با GitHub در تعامل باشد
  • تسلط بر مفاهیم 

این دوره برای توسعه دهندگان با تجربه Go است که می خواهند با اعمال قابلیت های شگفت انگیز زبان برنامه نویسی Go برای DevOps شروع به کار کنند. دانشآموزان با تجربه ممکن است مستقیما و به سرعت این مبحث را یاد بگیرند. 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Go : Building DevOps Tools Author:Matthew Spaulding Duration:4 hours 20 minutes

A lot of new tools focussed for DevOps practices are getting built in Golang because of its focus for system programming. Docker, arguably one of the hottest container technologies right now, is written with Golang. With awesome support from Google, Go is set to be one of the most popular languages for DevOps for a pretty long time.
In this course, you will first start with learning all about REST APIs. Then, you would be building a REST client library, during the course of which, you will be learning many new concepts. Finally, we will develop a command-line tool that would help developers interact with GitHub easily, and perform tasks like searching, cloning, ands forking repositories, as well as a lot of other conventional tasks. Needless to say, your tool would be interacting with the GitHub API heavily. Lastly, we would be looking at integrating our REST client library with this tool.
By the end of this course, you would have become a master at Go, and would be able to seamlessly use it for your DevOps tasks.
Key Features
Learn all you need to know about REST APIs
Develop a REST client library
Create a command-line tool for developers that will interact with GitHub
Gain mastery over the concepts you will learn, by testing yourself with challenging assessments
Who this course is for
This course is meant for experienced Go developers wanting to get started with leveraging the amazing capabilities of the Go programming language for DevOps. Experienced learners may dive straight into the topic of their choice.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس