پیشنهاد فرادرس

آموزش Angular Routing

دسته بندی ها: آموزش انگولار (AngularJS) ، آموزش های Packtpub ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش طراحی وب

مسیریابی یک جزء بسیار مهمی از وب یا اپلیکیشن های نیتیو است زیرا بر قدرت و قابلیت استفاده اپلیکیشن تاثیر می گذارد. اکثر اپلیکیشن های وب نیاز به پشتیبانی از URL های مختلف برای ناوبری کاربران به صفحات مختلف در اپلیکیشن دارند. اینجا جایی است که یک روتر وارد می شود.

این دوره یک راه ساده برای شروع کار با Angular Router و قدرت کامل آن برای اپلیکیشن را نشان می دهد. این یک پیاده سازی روتر جاوا اسکریپت است که طراحی شده برای کار با angular و به عنوان @angular/router بسته بندی شده است. با استفاده از Angular Router، تمام کامپوننت های مورد نیاز Angular برای ایجاد یک صفحه در زمان ناوبری یک کاربر به یک URL مشخص فعال می شوند.

شما یاد خواهید گرفت مسیریابی را راه اندازی کنید تا کاربران بتوانند از یک صفحه به صفحه دیگر بدون بارگذاری مجد صفحه ناوبری کنند. در عوض، تاریخچه مرورگر را به روز می کند تا کاربر بتواند از دکمه های برگشت و جلو در هنگام مرور بین صفحات استفاده کند. علاوه بر این، شما وظایفی نظیر تغییر مسیر URL به یک URL دیگر را انجام می دهید، داده را می فرستید قبل از اینکه یک صفحه نمایش داده شود، اسکریپت ها را اجرا می کنید هنگامی که یک صفحه فعال یا غیرفعال می شود.

در پایان این دوره، شما آماده هستید تا در پروژه هایی با روتر Angular کار کنید و کار پیکربندی مسیریابی را در اپلیکیشن Angular خود انجام دهید.

کدهای پروژه این دوره در این صفحه در دسترس است.

انتقال داده با Route Resolvers

پیاده سازی Child Routes

پیاده سازی Secondary Routes و Route Guards

متحرک سازی مسیرها و رویدادهای مسیر

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hands-On Angular Routing Author:Haider Malik Duration:1 hour 58 minutes

Routing is a very important component of the web or native applications as it affects the power and usability of the application. Most web applications need to support different URLs to navigate users to different pages in the application. That’s where a router comes in.
This course is a simple way to get started with Angular Router and harness its full power for your applications. It’s a JavaScript router implementation that’s designed to work with Angular and is packaged as @angular/router. By using Angular Router, you will activate all required Angular components to compose a page when a user navigates to a certain URL.
You’ll learn to set up routing so that it lets users navigate from one page to another without page reload. Instead, it updates the browser’s history so the user can use the back and forward buttons when navigating between pages. In addition, you’ll do tasks such as redirect a URL to another URL, resolve data before a page is displayed, run scripts when a page is activated or deactivated, and lazy load the parts of our application.
By the end of this course, you’ll be ready to work on projects with Angular Router and make routing configuration work in your Angular application.
The code bundle for this video course is available at- https://github.com/PacktPublishing/Hands-On-Angular-Routing
Style and Approach
The course takes a hands-on approach, creating an interesting and illustrative application to demonstrate the concepts, while only necessary jargon and theory will be discussed.

پیشنهاد فرادرس