مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش کاربردی هوش مصنوعی با پایتون و Keras

دسته بندی ها: آموزش هوش مصنوعی (AI) ، آموزش یادگیری عمیق (Deep Learning) ، آموزش پایتون (Python) ، آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)

هوش مصنوعی به شما کمک می کند چالش های کلیدی در آینده را در چندین حوزه حل کنید. این دوره به شما کمک می کند تا با انجام یک مشکل مربوط به صنعت در حوزه پردازش تصویر، توسعه و درک روش های اتوماسیون و هوش مصنوعی را یاد بگیرید. شما می آموزید که چگونه با ایجاد برنامه هایی که هوشمندانه با دنیای اطراف شما ارتباط برقرار می کنند، با استفاده از چالش های متداول در اکوسیستم AI، از قدرت الگوریتم ها استفاده کنید. در پایان دوره ، شما قادر خواهید بود تا با استفاده از Keras و Python برنامه های هوش مصنوعی در دنیای واقعی بسازید.

تمام کدهای دوره در این لینک است.
 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hands-On Artificial Intelligence with Keras and Python Publisher:Packtpub Author:Sandipan Das Duration:2 hours 31 minutes

AI will help you solve key challenges in the future in several domains. It is an exciting time to be doing AI with world making its shift towards Industry 2.0 with automation in focus.
This course will help you learn by doing an industry relevant problem in image processing domain, develop and understand automation and AI techniques. You will learn how to harness the power of algorithms by creating apps which intelligently interact with the world around you, addressing common challenges faced in AI ecosystem.
By the end of the course, you will be able to build real-world artificial intelligence applications using Keras and Python.
All the code and supporting files for this course are available on GitHub at: https://github.com/PacktPublishing/Hands-on-Artificial-Intelligence-with-Keras-and-Python
Style and Approach
This course will take a Hands-on approach to teach you the skills required to develop Keras models using Python, relevant interesting industry problems with illustrative examples. This will overcome your challenge in AI from scratch.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس