این دوره به برنامه نویسانی کمک می کند که می خواهند با بکار گیری  Android Background Service اپلیکیشن هایی بسازند که در پس زمینه کار کنند. در این دوره با شروع و توقف سرویس خود، تعامل با سرویس پس زمینه و ایجاد و ارسال یک درخواست کار، کشف چرخه خدمات خود همراه با درک مسائل امنیتی در استفاده از آن، استفاده از IntentService، استفاده از thread پس زمینه برای اجرای تسک ها، ویژگی های جدید Background Service در Android Oreo و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بررسی کامپوننت های اندروید
 • معرفی سرویس
 • انواع سرویس
 • سرویس پس زمینه در مقابل پیش زمینه
 • درک Threads و فرآیندها
 • ایجاد سرویس پس زمینه
 • راه اندازی پروژه
 • پیاده سازی سرویس پس زمینه
 • شروع و توقف سرویس پس زمینه
 • سرویس پس زمینه در Thread اصلی اجرا می شود.
 • استفاده از AsyncTask در سرویس پس زمینه
 • چرا IntentService؟
 • کار با IntentService
 • انجام عملیات با IntentService در Worker Thread
 • تعامل با سرویس پس زمینه
 • Started Service در مقابل IntentService
 • ایجاد و ارسال یک درخواست کار به یک IntentService
 • بررسی چرخه حیات سرویس
 • اهمیت متدهای چرخه حیات
 • بهبود امنیت اپلیکیشن با Started Service
 • محدودیت های سرویس پس زمینه
 • عیب یابی سرویس پس زمینه
 • و غیره