مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش کاربردی تحلیل داده با R

دسته بندی ها: آموزش R ، تحلیل داده (Data Analysis) ، آموزش های Packtpub

این دوره درک شما را از آمار گسترش می دهد تا بتوانید مدل های تحلیلی را در R ایجاد کنید. در این دوره با ایجاد مدل های کلاسیک مورد استفاده در آنالیز داده آشنا می شوید. همچنین کاهش ابعاد و داده کاوی در R و یادگیری نحوه ساده سازی مجموعه داده های پیچیده را درک خواهید کرد. شما می توانید تست فرضیه و مقادیر p را یاد بگیرید. شما همچنین می توانید تست های یک نمونه و دو نمونه ای و مزایای ارائه آنها به عنوان تکنیک های بسیار پیشرفته تحلیلی را نشان دهید.

تمام کدهای این دوره در این لینک است.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hands-On Data Analytics with R Publisher:Packtpub Author:Rahul Tiwari Duration:2 hours 15 minutes

This course will expand your understanding of statistics so you can* create analytic models in R. High-level data science techniques will be presented to you in a practical manner, to help you bridge the gap between the questions you wish to answer, the data used for analysis, and how to create some of the classic models used in data analytics.
You will start off by understanding dimensionality reduction and data mining in R and learning how to simplify complex datasets and unearth patterns from data. Moving on, you will understand hypothesis testing and p-values. You will also demonstrate one-sample and two-sample tests and the benefits they provide as very sophisticated analytical techniques. You will understand how data can give you predictive insights into the future and will conclude by presenting data in a way that will allow you to answer questions with data-driven confidence.
By the end of the course, you will be capable of utilizing R's statistical prowess to analyze a variety of datasets and present these insights effectively.
All the code files for this course are available on Github at - https://github.com/PacktPublishing/Hands-On-Data-Analytics-with-R--V-
Style and Approach
This course is designed to provide knowledge in those techniques most frequently used by covering the most commonly encountered areas of statistics and machine learning utilized in business and science today. Here, you will gain the skills necessary to analyze, predict, and present insights gathered by using these techniques in a practical setting.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس