مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش تحلیل جغرافیایی با R و QGIS 3.4

دسته بندی ها: آموزش QGIS ، آموزش R ، آموزش های Packtpub ، تحلیل داده (Data Analysis)

ادغام علم داده جغرافیایی و متدهای سنتی نقشه برداری مورد نیاز تحلیلگران مدرن جغرافیایی است. در عصر رونق محصولات داده، داشتن مهارت کار با QGIS و R یک مزیت برای هر تحلیلگر به حساب می آید.

این دوره شما را با گردش کامل کار، دستیابی به داده، data wrangling، تحلیل، خروجی گرفتن و انتشار محصولات مصورسازی آشنا می سازد. شما مجموعه داده های مختلفی (از جمله داده ها و تکنیک های سنجش از دور) را فرا خواهید گرفت و یادگیری ماشین در مراحل تحلیلی QGIS گنجانیده شده است.

همچنین تحلیل جغرافیایی با استفاده از به روزترین بسته های R، مانند ggplot2 ،raster ،sf ،Leaflet و Shiny را یاد خواهید گرفت. در پایان دوره، شما قادر خواهید بود تا نقشه های تعاملی و محصولات نقشه برداری حرفه ای را تهیه کنید، آنها را به عنوان یک اپلیمکیشن Shiny مستقر کنید و انواع مختلفی از نتایج نهایی را نقد کنید.

فایل های کد این دوره در این لینک در دسترس است.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hands-On Geospatial Analysis with R and QGIS 3.4 Author:Jane Wang Duration:2 hours 11 minutes

Integrating geospatial data science and traditional cartographic methods is in demand for modern geospatial analysts. In an age of flourishing data products, having a working proficiency with QGIS and R is an added advantage to every analyst.
This course introduces you to the full workflow, ranging from acquiring data, data wrangling, and analysis to outputting and publishing visualization products. We touch on a variety of datasets (including remote-sensing data and techniques) and incorporate machine learning in QGIS analytical steps. We further investigate geospatial analysis using the most up-to-date R packages, such as ggplot2, raster, sf, Leaflet, and Shiny.
By the end of the course, you will be able to produce interactive maps and professional cartographic products, deploy them as a Shiny application, and critique a variety of end-results.
The code bundle for this video course is available at - https://github.com/PacktPublishing/Hands-On-Geospatial-Analysis-with-R-and-QGIS-3.4
Style and Approach
A step-by-step guide using realistic examples and illustrative slides to help you achieve a full workflow.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


jhon president 8 ماه و 1 هفته قبل

the exercises files were corrupted, can anyone fix it
hanks