مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش کامل میکروسرویس ها با پایتون

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش میکروسرویس ها (Microservices) ، آموزش فلسک (Flask) ، آموزش داکر (Docker) ، آموزش های Packtpub

این دوره به آموزش اصول میکروسرویس ها و موضوعات پیشرفته آن می پردازد تا نحوه پیاده سازی میکروسرویس ها با استفاده از مثال های دنیای واقعی را بیاموزید. همچنین طراحی و ساخت معماری نرم افزار میکرو سرویس را در پایتون یاد خواهید گرفت. شما یاد خواهید گرفت که اپلیکیشن های خود را با استفاده از میکروسرویس ها با پایتون، صرف نظر از منطق کسب و کار قابل اعتماد تر و تحمل پذیرتر کنید.

این دوره نحوه طراحی و ساخت یک اپلیکیشن را با استفاده از یک سری میکروسرویس را ارائه می دهد. در این دوره با موضوعاتی از قبیل مدل سازی داده، ذخیره سازی داده، نوشتن درخواست های API را آشنا می شوید و ایمن سازی، نظارت و مقیاس گذاری میکرو سرویس های خود را یاد می گیرید. در آخر، شما یاد می گیرید که از فن آوری کانتینرسازی داکر برای جداسازی، مدیریت، نظارت و استقرار میکروسرویس ها در کانتینرهای داکر استفاده کنید. این دوره هم تئوری و هم عناصر عملی است.

لینک های Github این دوره در آدرس های زیر آمده است:

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hands-On Microservices with Python Author:Peter Fisher Duration:2 hours 51 minutes

This course covers microservice fundamentals and advanced topics with a hands-on demonstration of how to implement microservices using real-world examples. Learn how to design and build a microservice software architecture in Python.
You will learn to make your applications more reliable and fault-tolerant using microservices with Python, no matter how complex the business logic. This course demonstrates how to design and build an application using a series of microservices. The application in question is an order management system, which we will split up into individual services. In a hands-on manner, you will learn topics such as data modeling, data storage, writing API requests, and you will learn to secure, monitor, and scale your microservices.Finally, you will learn to use Docker's containerization technology to isolate, manage, monitor, and deploy microservices in Docker containers.
The github repos for this course are as follows:
For the front end: https://github.com/PacktPublishing/Hands-on-Microservices-with-Python
For the Order Micro service: https://github.com/PacktPublishing/Hands-on-Microservices-with-Python-Order-Service
For the User Microservice: https://github.com/PacktPublishing/Hands-on-Microservices-with-Python-User-Service
For the Product Microservice: https://github.com/PacktPublishing/Hands-on-Microservices-with-Python-Product-Service/
Style and Approach
The course is comprises both theory and practical elements. You'll gain an understanding of the fundamental concepts of microservices and how to build them from this course.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


احمدرضا 6 ماه و 1 هفته قبل

نزدیک بود ۱۹ یورو پول بدم بهش که دقیقا همونی که میخواستم رو شما داشتین ۱۰۰۰۰۰۰۰ بار تشکر

sora 11 ماه و 2 هفته قبل

عالی