تبلیغات

آموزش کامل برنامه نویسی شی گرا با Java 11 

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های Packtpub ، برنامه نویسی شی گرا (OOP)

نوشتن برنامه های بزرگ می تواند دردناک باشد. اشیایی که برای برنامه های شی گرا ایجاد می شوند می توانند در برنامه های دیگر مورد استفاده قرار گیرند و در وقت انسان از برنامه نویسی در درازمدت با نوشتن کد به شیوه ای دقیق تر صرفه چویی کنند. این دوره به شما برنامه نویسی شی گرا (OOP) را در جاوا، به شیوه جذاب و تعاملی تدریس می کند. این دوره اصول شی گرا در جاوا و بهترین تکنیک ها را نشان می دهد. شما با ساختن اشیاء و کلاس ها شروع خواهید کرد. علاوه بر این، شما می توانید از انواع مختلف وراثت و نحوه وابستگی آنها به اشیا مطلع شوید. پس از آن، Polymorphism را برای پردازش اشیا به شکل متفاوت بر اساس انواع داده ها و تکنیک های انتزاعی جهت پنهان کردن داده ها از یک کاربر یاد خواهید گرفت. همچنین در این دوره با متدهای استثنایی و مدیریت خطا برای برنامه نویسی کارآمد، کپسوله سازی با متدها و متغیرها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نصب و راه اندازی محیط
 • معرفی و اعلام کلاس
 • ایجاد اشیاء
 • متغیرهای کلاس و Instance
 • اختصاص حافظه
 • درک ساختارها و وراثت
 • کار با سازندگان
 • انواع سازندگان
 • مقدمه و انواع وراثت
 • استفاده از پلیمورفیسم و انتزاع
 • Polymorphism - متد Overloading و Overriding
 • مدیریت استثناها و خطاها
 • استفاده از رابط
 • کپسوله سازی
 • متدهای Getter و Setter
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hands-On Object Oriented Programming with Java 11 [Video] Publisher:Packtpub Author:Indrasen Pilankar Duration:2 hours 4 minutes

A practical approach to object-oriented Java. Learn simple, powerful OOP techniques that will have a big impact on your programming
Writing large programs can be painful. Objects created for object-oriented programs can easily be reused in other programs, saving man hours of coding in the long run by writing code in a smarter way. This course teaches you object-oriented programming (OOP) in Java, in an engaging and interactive way.
It will show you the object-oriented principles in Java and the best techniques. You’ll start by building objects and classes. Then you’ll learn about Constructors and Deconstructors to call and kill your objects. Further on, you’ll find out about different types of Inheritance and how they are dependent on objects. After that, you’ll learn Polymorphism to process objects differently based on their data types and Abstraction techniques to hide data from a user. Next you’ll learn about exception methods and error handling for efficient coding. Finally, you’ll also learn about Encapsulation with methods and variables to keep the data and the code safe from external interference.
By the end of the course, you’ll be well-versed with the OOP techniques in Java, which will help you write code better and in a more efficient manner.
The code bundle for this video course is available at - https://github.com/PacktPublishing/Hands-on-Object-Oriented-Programming-with-Java-11
Style and Approach
This tutorial offers detailed, easy-to-follow steps that will help you harness the full potential of Java. Each subsection is designed to help you quickly understand and solve a particular problem commonly faced by developers using Java, in a simple and intuitive manner.
Released: Friday, November 30, 2018
Getting Started with Objects and Classes
The Course Overview
Environment Setup and Installation
Introduction and Declaration of Class
Creating Objects
Class and Instance Variables
Allocating Memory
Understanding Constructors and Inheritance
Working with Constructors
Types of Constructors
Introduction and Types of Inheritance
Single and Multilevel Inheritance
Hierarchical Inheritance
Using Polymorphism and Abstraction
Polymorphism – Method Overloading and Method Overriding
Undergoing Abstraction
Errors and Exception Handling
Understanding Exception
Exception Handling
More Exception Handling
Using Interface and Encapsulation
Using Interface
Encapsulation
Getter and Setter Methods

پیشنهاد فرادرس