تبلیغات

آموزش کاربردی حل مساله برای یادگیری ماشینی

دسته بندی ها: آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، آموزش های Packtpub ، هوش مصنوعی

یادگیری ماشینی چالش بزرگی است و شما وظیفه ایجاد مدل هایی برای کسب و کار خود را بر عهده دارید. این دوره مملو از  توضیحات شهودی در مورد نحوه کارکرد یادگیری ماشینی است که به شما کمک می کند تا مشکل مدل های خود را هنگام خرابی رفع کنید. این دوره طیف گسترده ای از راه حل های عملی را برای کانال ارتباطی یادگیری ماشینی شما، خواه در کار با تصاویر، متن یا اعداد ارائه می دهد. شما راه مقابله با چالش های ناشی از وظایف رگرسیون و طبقه بندی پیدا خواهید کرد. اگر می خواهید کتابخانه های یادگیری ماشینی ساده را فرا بگیرید و حل مشکلات یادگیری ماشینی را با داده های کثیف دنیای واقعی شروع کنید، این دوره برای شما مناسب است!

کلیه کد ها و فایل های پشتیبانی این دوره در این لینک است.

رگرسیون خطی - پیش بینی هزینه های متوسط زندگی

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hands-On Problem Solving for Machine Learning Publisher:Packtpub Author:Rudy Lai Duration:2 hours 40 minutes

Machine learning is all the rage, and you have been tasked with creating models for your business. What looked simple on the surface quickly becomes a nightmare of messy data and non-performing models. What do you do?
Hands-On Problem Solving for Machine Learning is packed with intuitive explanations of how machine learning works so that you can fix your models when they break. It presents a wide array of practical solutions for your machine learning pipeline, whether you are working with images, text, or numbers. You'll get a real feel for how to tackle challenges posed during regression and classification tasks.
If you want to move past calling simple machine learning libraries, and start solving machine learning problems with real-world messy data, this course is for you!
All the code and supporting files for this course are available on GitHub at - https://github.com/PacktPublishing/Machine-Learning-Problems-Solved-V-
Style and Approach
This fast-paced, solution-focused course quickly brings you to the heart of any machine learning problem; it supplies streamlined explanations around what is wrong, how it is wrong, and what needs to be done to solve it, and also hands-on demonstrations of the solution implemented.

پیشنهاد فرادرس