مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش کامل یادگیری عمیق با پایتون

دسته بندی ها: آموزش یادگیری عمیق (Deep Learning) ، آموزش های Packtpub ، آموزش هوش مصنوعی (AI) ، آموزش پایتون (Python)

یادگیری عمیق گام بعدی در پیاده سازی پیشرفته تر یادگیری ماشینی است. این دوره با تمرکز روی مفاهیم یادگیری عمیق، سردرگمی بین یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق را برطرف می کند. تکنیک های یادگیری عمیق در سناریوهای دنیای واقعی مانند اسکن تصویر، تشخیص چهره و موارد دیگر استفاده می شود. دانستن الگوریتم های یادگیری عمیق بسیار مهم است زیرا در حال حاضر گرایش هایی در بخش هایی مانند مراقبت های بهداشتی ، مالی و سایر موارد وجود دارد.

این دوره به شما کمک می کند تا مسائل مختلفی که در هنگام ایجاد اپلیکیشن های یادگیری عمیق با آنها مواجه می شوید را برطرف کنید. درست از ساختن شبکه های عصبی تا یادگیری تقویتی و کار با اپلیکیشن های یادگیری عمیق مانند بینایی کامپیوتر و تشخیص صدا و تصویر، این دوره راهنمای شما در مقابله با موقعیت ها و مسائل مختلف خواهد بود.

فایل های تمرین دوره در این صفحه قرار دارند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hands-On Python Deep Learning Author:Radhika Datar Duration:2 hours 37 minutes

Deep learning is the next step to a more advanced implementation of machine learning. The course resolves the confusion between machine learning and deep learning by focusing only on deep learning concepts. Deep learning techniques are used in real-world scenarios such as image scanning, face detection, and many more. It is important to know deep learning algorithms as they are currently trending in sectors such as healthcare, finance, and many more. This hands-on course will help you tackle various issues that you come across while building your Deep Learning applications in the healthcare domain. Right from building your neural nets to reinforcement learning and working with different Deep Learning applications such as computer Vision and voice and image recognition, this course will be your guide in tackling different situations and issues and provide the end to end application of deep learning concepts in the healthcare domain. By the end of the course, you will be able to build neural networks and Deep learning models for your own projects.
The code bundle for this video course is available at - https://github.com/PacktPublishing/Hands-On-Python-Deep-Learning
Style and Approach
This course is a step-by-step structured video tutorial with practical examples and coding to provide solutions to Deep Learning problems in Python. The course's approach includes various sections, starting with the basic implementation and moving on to advanced levels; each section includes a challenging case study to boost your thinking ability.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس