مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش میکروسرویس های واکنش گرا در NET Core.

دسته بندی ها: آموزش ASP.NET Core ، آموزش میکروسرویس ها (Microservices) ، آموزش های Packtpub ، برنامه نویسی واکنش گرا (Reactive) ، دات نت (NET.)

معماری و توسعه میکروسرویس ها در شرکت ها رو به افزایش است. در حالی که میکرو سرویس ها برای توسعه ماژولارتر هستند و ممکن است ساده تر به نظر برسند، همچنین پیچیدگی های زیادی در ایجاد چنین سیستم های توزیعی وجود دارد. در این دوره با ابزارها و تکنیک های لازم برای توسعه ، استقرار ، مدیریت و نظارت بر اپلیکیشن مبتنی بر میکروسرویس آشنا می شوید.

در این دوره یک سیستم میکروسرویس واکنش گرای توزیع شده اولیه با استفاده از  .NET Core و Apache Kafka برای ارسال پیام از طریق میکروسرویس ها ایجاد می کنید. در مورد استفاده از الگوهای مانند CQRS برای مدیریت پیچیدگی در سیستم های توزیع شده می آموزید. همچنین یاد می گیرید که این سرویس ها را بکار بگیرید و از Kubernetes برای مدیریت استقرار، مقیاس گذاری و به روز کردن این سرویس ها استفاده می کنید. در پایان دوره، شما بر روی اجرای ابزارها و منابع Kubernetes برای استقرار و مدیریت مؤثر میکروسرویس ها مسلط هستید. 

سبک و رویکرد

این دوره رویکردی آموزشی دارد که شما را از طریق مثال های جامع و توضیحات روشن و مختصر راهنمایی می کند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hands-On Reactive Microservices in .NET Core Author:Prajeesh Prathap Duration:2 hours 58 minutes

Microservice architecture and development are gaining momentum in enterprises. While microservices are more modular to develop and may look simpler, there are also a lot of complexities in creating these distributed systems. In this course you learn about the tools and techniques that are necessary to successfully develop, deploy, manage, and monitor microservice-based applications. We develop a basic distributed reactive microservice system using .NET Core and Apache Kafka to send messages across microservices. We learn about using patterns such as CQRS to manage complexities in distributed systems. You'll also learn to containerize these services and use Kubernetes to manage the deployment, scaling, and updating of these services. By the end of the course, you'll be confident in implementing Kubernetes tools and resources to effectively deploy and manage microservices.
Style and Approach
This course takes a hands-on approach that guides your learning through comprehensive examples and clear and concise explanations.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس