آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش کاربردی برنامه نویسی واکنش گرا با Java 12

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، برنامه نویسی واکنش گرا (Reactive) ، آموزش های Packtpub

برنامه نویسی واکنشی یک الگوی برنامه نویسی پارادایم محور است که به سمت جریان داده ها و انتشار تغییر یافته است: برنامه نویسی با جریان داده های ناهمزمان. برنامه ها در زمان های اخیر دارای رویدادهای بلادرنگ بسیاری هستند و تجربه ای بسیار تعاملی را برای کاربر ایجاد می کنند. پس، ابزارهای صحیحی برای مدیریت این موارد لازم است و پاسخ برنامه نویسی واکنش گرا است.

این دوره یک راهنمای گام به گام برای ایجاد اپلیکیشن با Java 12 با استفاده از برنامه نویسی واکنش گرا می باشد. شما تجربه کارآمدی خواهید داشت. می توانید با اجرای اصول واکنش گرا با جاوا، برنامه خود را واکنش گرا و قابل اعتماد کنید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hands-On Reactive Programming with Java 12 Publisher:Packtpub Author:Tomasz Lelek Duration:1 hour 51 minutes

Reactive programming is a programming paradigm oriented toward data flows and the propagation of change: programming with asynchronous data streams. Apps in recent times have an abundance of real-time events of every kind that create a highly interactive experience for the user. However, the right tools are needed to manage these, and Reactive programming is the answer.
This course is a step-by-step guide to creating applications with Java 12 by applying Reactive programming. You will get hands-on experience; each section will build on the previous one, so that you will be able to make your app responsive and reliable by implementing Reactive principles with Java. You'll also apply the best data structures and algorithms that optimize functions—all using functional Reactive programming.
By the end of this course, you'll be fully equipped with the tools and techniques needed to implement robust, event-driven, and Reactive applications.
Style and Approach
This step-by-step and fast-paced guide will help you use the Reactive API in your applications. After completing this course, you will be confident enough to build fully Reactive applications.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس