آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش RxJS برای توسعه دهندگان وب

دسته بندی ها: آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های Packtpub

کدهای وب اپلیکیشن ها ممکن است بدون نظم نوشته شده باشند، که این موضوع باعث می شود تست و نگهداری آن ها مشکل شود. همچنین محاسبات همزمان و درخواست های HTTP باید به درستی مدیریت شوند. با RxJS 6 می توانید کدهایتان را فیلتر کنید و تبدیل جریانات را به راحتی انجام دهید. با استفاده از RxJS 6 می توانید به کدهایتان نظم دهید و اپلیکیشن هایی با کدهای خوانا و استاندارد بسازید. این دوره به شما نشان می دهد که چگونه از RxJS 6 برای انجام کارهایتان استفاده کنید و مهارت هایی را که برای ساخت اپلیکیشن های Reactive با RxJS نیاز دارید را به شما یاد خواهد داد. در این دوره شما با Angular و vanilla JS به دنیای Reactive وارد می شوید و یاد می گیرید که چگونه با استفاده از تکنیک های RxJS 6 رخدادهای همزمان را اجرا کنید. در انتهای این دوره شما با کمک RxJS 6 در زمان مورد نیاز برای توسعه، صرفه جویی کرده اید و می توانید اپلیکیشن هایی با فریمورک Angular بر پایه RxJS 6 بسازید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hands-On RxJS for Web Development Author:Oleksandr Poshtaruk Duration:5 hours 17 minutes

Web application code can get tangled up, which makes it hard to test and maintain. Also, asynchronous computations and HTTP requests have to be properly managed. However, with RxJS 6 you can unify, filter, and transform these streams with ease. By introducing RxJS 6 into your code, you can build clean and fault-tolerant web applications.This course shows you how to handle work tasks and issues with RxJS 6. It helps you develop the skills you need to create Reactive applications with RxJS 6. With this course, you'll enter the Reactive world by using Angular and vanilla JS. You will learn to execute asynchronous event handling techniques using RxJS 6.By the end of the course, you'll be saving precious development time by using RxJS 6. You'll scale your own applications effectively, and use Angular framework that relies on RxJS 6.
All the code and supporting files for this course are available at https://github.com/PacktPublishing/Hands-on-RxJS-for-Web-development
Style and Approach
This course offers a quick way to become familiar with Reactive Programming concepts and start using them in real-life tasks with the RxJS library. The course is focused on using RxJS for Reactive web UI in vanilla JS and Angular apps.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس