تبلیغات

دوره توسعه وب با React

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش طراحی وب ، آموزش ری اکت (React) ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

بهترین راه برای بررسی React این است که رابط های واقع بینانه ای ایجاد کنید و رازهای آن را یک به یک باز کنید. این دوره طراحی شده است تا  مفاهیم پیشرفته و الگوهای طراحی را آموزش دهد. شما از ابتدا تا انتها در یک پروژه SPA کار می کنید و یاد خواهید گرفت که چگونه ویژگی ها و اینترفیس ها را بر اساس نیازهای واقعی جهان پیاده سازی کنید. در مواجهه با هر چالشی که پیش می آید، شما به آرامی React را تشریح می کنید و ویژگی های آن را یاد می گیرید. هر بخش شما را از طریق یکی از ویژگی های توسعه وب با React آشنا می سازد. شما می توانید کامپوننت هایی را بنویسید که قابل نگهداری، قابل استفاده مجدد، استایلیش (بر اساس مفاهیم CSS-in-JS) باشند. همچنین درک چگونگی اضافه کردن مسیریابی، شبکه و مدیریت جلسه به پروژه خود را یاد خواهید گرفت. در پایان دوره، به یک متخصص React تبدیل می شوید که از مفاهیم الگوهای پیشرفته آگاهی و دانش لازم را دارد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • React چیست؟
 • استفاده از Package Managers و خط فرمان
 • درک CRA
 • React، JSX و اولین کامپوننت
 • ایجاد یک کامپوننت لیست قابل استفاده مجدد
 • درک Local State در React
 • اصلاح و  و DOM مجازی
 • طرح بندی های مدرن با Flexbox
 • کار با انیمیشن ها
 • ایجاد تم های پویا
 • ساخت یک SPA کامل React
 • مسیریابی با React Router
 • کار با یک API
 • مدیریت Session
 • اضافه کردن محتوای عمومی
 • کار با کتابخانه های شخص ثالث
 • الگوها و مفاهیم پیشرفته
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hands-on Web Development with React [Video] Publisher:Packtpub Author:Filip Danić Duration:4 hours 25 minutes

Boost your JavaScript skills by building a real-world SPA with React
The best way to explore React is to dive in, build realistic interfaces, and unravel its secrets one by one. This video course is designed to take you on a journey from a fascinated newbie to an expert in advanced concepts and design patterns.
You will work on an SPA project from start to finish and learn how to implement features and interfaces based on real-world requirements. Facing every challenge head-on, you will slowly dissect React and expose its features. Each section will take you through one web development feature with React. You will write components that are maintainable, reusable, stylish (based on CSS-in-JS concepts), and easy to compose. You will tie together all the concepts by turning your small React app into a fully featured Single-Page Application. You will also understand how to add routing, networking, and session management to your project.
By the end of the course, you will be well on your way to becoming a React expert, armed with strong fundamentals and clear conceptual knowledge of advanced patterns.
The code bundle for this video course is available at: https://github.com/PacktPublishing/Hands-on-Web-Development-with-React
Style and Approach
Through a series of videos, we explore React by diving in and building UI components and implementing realistic features. There is no need to get stuck explaining concepts before they're needed; we will unravel the complexity behind React (and its supporting tools) only when we need them.
This step-by-step process allows you to follow along with full commitment. As you build your own app alongside these videos, you will enjoy a feeling of accomplishment and insight with every new trick you gradually add to your skill set.
Released: Wednesday, September 26, 2018
Get a Head Start By Creating a React App
The Course Overview
What Is React Anyway?
Using Package Managers and the Command Line
Your First React App
Understanding the Basis of the CRA Magic
React, JSX, and Your First Component
Building Components with React
Creating a Reusable List Component
Forms, Inputs, and Handling Events
Understanding Local State in React
Validating User Input
Examining Code with React Developer Tools
Understanding the Core Concepts
Understanding Lifecycle Methods by Example
Prop Drilling and Lifting State
Type Checking with PropTypes
Reconciliation and the Virtual DOM
Functional (Stateless) Components
Crafting Styled Components
Styling React Components with Good Ol‘ CSS
Why is CSS-in-JS Growing in Popularity?
Getting Started with Styled Components
Modern Layouts with Flexbox
Working with Animations
Building Dynamic Themes
Building a Full React SPA
Routing with React Router
Working with an API
Be Offline-Ready with Mocked APIs
Adding a Login System to Our App
Session Management
Multi-Role SPAs with React
Adding Public Content
Handling Different User Roles in Our System
Not Just Routes: Granular Feature Control!
Working with Third-Party Libraries
Session Management
Advanced Patterns and Concepts
Functional Programming: You’re Already Doing It!
Higher Order Components
It’s Just Functions!
Simple Component Testing with Jest
Safeguard Your App with Snapshot Tests
Where to Go From Here?

پیشنهاد فرادرس