پیشنهاد فرادرس

آموزش ساخت بازی Haunted Zombie Rush

دسته بندی ها: آموزش یونیتی ، آموزش ساخت بازی ، آموزش های Packtpub

در این دوره یاد خواهید گرفت با استفاده از یونیتی و یادگیری مبانی آن، موانع coroutine محور موجود در بازی که باید زامبی (کامپیوتر) از آنها در حذر باشد، کار با مدل های سه بعدی، بررسی colliders و Rigidbodies، نحوه استفاده از دو تابع مهم حلقه بازی یونیتی ()Update و ()FixedUpdate، ایجاد یک بازی کاملا کاربردی، توسعه بازی در Unity 3D و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • بازی Haunted Zombie Rush - بازی Unity 3D
 • معرفی Haunted Zombie Rush در یونیتی
 • دارایی های بازی سه بعدی برای بازی ها در Unity
 • رابط Unity 3D
 • ایجاد و وارد کردن پروژه به Unity 3D
 • کار با نور و مواد در Unity 3D
 • تغییر شیدر در Unity 3D
 • سوئیچینگ ساخت پلتفرم ها در Unity 3D
 • حرکت آبجکت ها در Unity 3D
 • Coroutines و wait times در Unity 3D
 • وراثت و قابلیت استفاده مجدد در Unity 3D
 • وارد کردن و متحرک سازی یک مدل شخصیت در Unity 3D
 • Unity 3D rigidbody و اضافه کردن نیرو با physics
 • کار با صدا در Unity 3D
 • تشخیص برخورد هایو استفاده از اظهارات در Unity 3D
 • حالت بازی و singletons در Unity 3D
 • ایجاد یک دوربین دوم و نحوه ایجاد رابط کاربری در Unity 3D
 • سوئیچ کردن به یک ویرایشگر کد بهتر (VS Code)
Haunted Zombie Rush Game [Video] Publisher:Packtpub Author:Devslopes by Mark Price Duration:3 hours 55 minutes

Learn to create a 2.5D endless runner game
Features coroutine-driven rock obstacles which the zombie (pc) must avoid. This section teaches the basics of developing in Unity. It provides students with the opportunity to work with 3D models, learn about what colliders and Rigidbodies do, and how to effectively use two very important functions in the Unity game loop, Update() and FixedUpdate(). It’s a great way to start learning by developing a fully-functional game.
The code bundle for this video course is available at https://github.com/PacktPublishing/Haunted-Zombie-Rush-Game
Style and Approach
This friendly course takes you through game development in Unity 3D. It is packed with step-by-step instructions and working examples. This comprehensive course is divided into clear bite-size chunks so you can learn at your own pace and focus on the areas of most interest to you.
Released: Thursday, October 25, 2018
Haunted Zombie Rush - Unity 3D game
Intro to Haunted Zombie Rush in Unity
3D Game Assets for your games in Unity
Unity 3D interface overview
Project creation & importing assets into Unity 3D
Working with lighting & materials in Unity 3D
Altering shaders in Unity 3D
Switching build platforms in Unity 3D
Moving objects in Unity 3D
Coroutines & wait times in Unity 3D
Inheritance & reusability in Unity 3D
Importing & animating a character model in Unity 3D
Unity 3D rigidbody & adding force with physics
Working with audio in Unity 3D
Detection collisions & using assertions in Unity 3D
Game state & singletons in Unity 3D
Creating a 2nd camera & how to make UI in Unity 3D
Exercise - Extending your Unity 3D Game
Switching to a better code editor (VS Code)

پیشنهاد فرادرس