در این دوره یاد خواهید گرفت با استفاده از یونیتی و یادگیری مبانی آن، موانع coroutine محور موجود در بازی که باید زامبی (کامپیوتر) از آنها در حذر باشد، کار با مدل های سه بعدی، بررسی colliders و Rigidbodies، نحوه استفاده از دو تابع مهم حلقه بازی یونیتی ()Update و ()FixedUpdate، ایجاد یک بازی کاملا کاربردی، توسعه بازی در Unity 3D و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • بازی Haunted Zombie Rush – بازی Unity 3D
 • معرفی Haunted Zombie Rush در یونیتی
 • دارایی های بازی سه بعدی برای بازی ها در Unity
 • رابط Unity 3D
 • ایجاد و وارد کردن پروژه به Unity 3D
 • کار با نور و مواد در Unity 3D
 • تغییر شیدر در Unity 3D
 • سوئیچینگ ساخت پلتفرم ها در Unity 3D
 • حرکت آبجکت ها در Unity 3D
 • Coroutines و wait times در Unity 3D
 • وراثت و قابلیت استفاده مجدد در Unity 3D
 • وارد کردن و متحرک سازی یک مدل شخصیت در Unity 3D
 • Unity 3D rigidbody و اضافه کردن نیرو با physics
 • کار با صدا در Unity 3D
 • تشخیص برخورد هایو استفاده از اظهارات در Unity 3D
 • حالت بازی و singletons در Unity 3D
 • ایجاد یک دوربین دوم و نحوه ایجاد رابط کاربری در Unity 3D
 • سوئیچ کردن به یک ویرایشگر کد بهتر (VS Code)