مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش پیاده سازی هوش تجاری با SQL Server 2019

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، پایگاه داده ، آموزش های Packtpub

در این دوره موضوعاتی از جمله اصول هوش تجاری، انبارداری داده ها و ETL، حاکمیت داده ها، مصورسازی داده ها، Power BI، داده کاوی، SSAS  SSIS و Azure Data Analysis Services را یاد خواهید گرفت که هر بخش  Microsoft BI با SQL Server 2017 را پوشش می دهد. همچنین یاد خواهید گرفت از داده هوش تجاری با SQL Server گزارش بگیرید. این دوره نه تنها به شما در پیاده سازی راه حل های ذخیره سازی داده های BI کمک می کند، بلکه به شما امکان می دهد تا با استفاده از SQL Server Integration Services که شامل Enterprise Suite برای مدیریت داده، بهبود کیفیت داده ها و مدیریت داده است، راه حل های داده را ارائه دهید. در پایان این دوره، شما بر ایجاد راه حل های Microsoft BI با کامپوننت هایی نظیر SSIS برای ETL، همچنین SQL Server برای Data Warehouse و SSAS برای مدل سازی OLAP، داده کاوی و SSRS برای گزارش دهی مسلط می شوید. این دوره نه تنها به شما در اجرای BI و راه حل های ذخیره سازی داده کمک خواهد کرد، بلکه به شما این امکان را می دهد تا راه حل های داده را با SQL Server Integration Services ارائه دهید که حاکمیت داده ها،بهبود کیفیت داده ها، و مدیریت جامع داده ها را پوشش می دهد. 

سبک و رویکرد

این دوره به شما کمک می کند تا با بهترین شیوه های گام به گام ، با بهترین مهارت های هوش تجاری ارتباط برقرار کنید.

ایجاد و آشنایی با SSIS

ایجاد و آشنایی با SSAS

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Implementing Business Intelligence with SQL Server 2019 Author:Jess Dale Dela cruz Duration:3 hours 43 minutes

In the course, you will cover topics including Business Intelligence fundamentals, data warehousing and ETL, data governance, data visualization, Power BI, data mining, SSAS, SSIS, and Azure Data Analysis Services, with each covering a section of the Microsoft BI with SQL Server 2017. You will get more hands-on with reporting and making sense out of your business intelligence data with SQL Server.
The course will not only help you implement BI Data warehousing solutions, but will also enable you to provide data solutions with SQL Server Integration Services covering Enterprise Suite for data governance, improving data quality, and master data management. By the end of this course, you will be confident enough to create your own Microsoft BI solutions with components such as SSIS for ETL, SQL Server for Data Warehouse, SSAS for OLAP modeling and data mining, and SSRS for reporting.
The course will not only help you in implementing BI; Data warehousing solutions, but will also enable you to provide data solutions with SQL Server Integration Services covering Enterprise suit for data governance, improving data quality, and master data management. By the end of this course, you will be able confident in creating your own Microsoft BI solutions with components such as SSIS for ETL, SQL Server for Data Warehouse, SSAS for OLAP modeling and data mining, and SSRS for reporting.
Style and Approach
This course will help you get hands-on with Business Intelligence best practices in a step-by-step way.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس