مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با علم داده با استفاده از برنامه نویسی R

دسته بندی ها: علم داده (Data Science) ، آموزش R ، آموزش های Packtpub

در گذشته، داده ها تنها در هنگام تصمیم گیری های تجاری ارزش داشتند اما امروزه، نقش مهمی را ایفا می کنند و در حال حاضر پایه و اساس همه عملکردهای تجاری مدرن به شمار می روند. این دوره بر روی کمک به تجزیه و تحلیل زبان R و زبان برنامه نویسی R تمرکز دارد تا مفاهیمی ساده و آسان برای فهمیدن مطالب را در بر بگیرد که شامل همه چیزهایی است که شما باید در مورد چگونگی شروع کار با علم داده بدانید.

این دوره نه تنها به شما کمک می کند تا اصطلاحات اساسی زبان R را بیاموزید بلکه محیط محاسباتی را نیز یاد خواهید گرفت که دقیقاً چگونه وارد کردن داده ها، سازماندهی داده ها، ایجاد نمودارها و گراف ها و همچنین صادرات داده ها را انجام دهید. این دوره مباحثی مانند مصورسازی داده های اولیه، مصورسازی پیشرفته داده ها، ایجاد نقشه با استفاده از ساختارهای JSON، پیاده سازی آمار، data munging/wrangling، دستکاری داده ها و موارد دیگر را در بر می گیرد!

این دوره شامل مباحث زیر است:

  • مصورسازی داده های اولیه
  • مصورسازی پیشرفته داده ها
  • ایجاد نقشه با استفاده از ساختارهای JSON
  • پیاده سازی آمار
  • Data munging/wrangling
  • دستکاری داده - واردات / صادرات داده ها در فرمت CSV یا Excel

در پایان این دوره، شما تسلط کامل بر روی تمیز کردن و سازماندهی کردن داده به همراه نحوه واردات و صادرات داده به R پیدا خواهید کرد.

این دوره مناسب برای هر کسی است که به دنبال یادگیری سریع دنیای علم داده است.

سبک و رویکرد

این دوره با رویکرد کاربردی و مثال های قابل فهم طراحی شده است تا شروع قوی در علم داده داشته باشید. 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Introduction To Data Science Using R Programming Author:Eduonix Duration:6 hours 59 minutes

Data was once only powerful when it came to making business decisions, but today data plays a more important role and is currently the basis of all modern business functions. This course focuses on helping to breakdown R and the R programming language into simple and easy to understand concepts that cover everything you need to know about how to get started with data science. The course will not only help you learn the R language’s basic syntax, but also the computing environment where you will learn exactly how to import data, organize the data, create charts and graphs, and also export data.The course will cover topics in-depth such as basic data visualization, advanced data visualization, generating maps using JSON structures, implementation of statistics, data munging/wrangling, data manipulation and so much more!Let see what this course covers:
Basic data visualization
Advanced data visualization
Generating maps using JSON structures
Implementation of statistics
Data munging/wrangling
Data manipulation - Import/export of data into CSV or Excel format
At the end of this course, you will have mastered exactly how to clean and organize data as well as how to import and export data to R! This is the perfect course for anyone who is looking to make the jump into the world of Data Science.
Style and Approach
The course is designed with a practical approach and easy-to-follow examples to get you a strong start in data science.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس