آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش جاوا 11 در 7 روز

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های Packtpub

جاوا برای استفاده آسان طراحی شده است. بنابراین نوشتن آن، کامپایل، اشکال زدایی و یادگیری آن هر از زبان دیگری ساده است است.

این دوره راهنمای خوبی برای یادگیری جاوا 11 است و با 30 دقیقه در روز به مدت 7 روز می توانید مباحث این دوره را همراه فرابگیرید.

شما یاد خواهید گرفت که کدهای جاوا را با استفاده از نمونه های منحصر به فرد بصری بنویسید. شما تمام کلمات کلیدی جاوا، عملگرها، statement و اصطلاحات را به طور کامل درک خواهید کرد.

در پایان دوره شما هر آنچه برای کدنویسی سودآور و لذت بخش در جاوا نیازدارید را یاد گرفته اید.

فایل های پروژه این دوره در این صفحه قرار دارد.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Java 11 in 7 Days Author:Gulaam Karanie Duration:7 hours 17 minutes

Java was designed to be easy to use and is therefore easier to write, compile, debug, and learn than any other programming languages. You've been hearing people talk about Java and you want to get involved with the latest version so you don't risk getting left behind. If you can skip Netflix for a week, you will be able to learn this amazing new language that can save your time and money.
This course is the perfect guide for you as it asks for just 30 minutes a day for 7 days. You will learn how to code in Java by following unique and intuitive examples. You will understand all the Java keywords, operators, statements, and expressions you'll need to fully understand how to code efficiently.
By the end of this course, you will have learned everything you need to know to code profitable projects in Java and, of course, have fun whilst doing it.
All the code files related to this course are available on Github at - https://github.com/PacktPublishing/Java-11-in-7-Days
Style and Approach
This 7-Day course offers a quick and easy way to program in Java 11 using hands-on exercises followed by a 1-hour practical exercise that the learner completes as homework. This course benefits the learner because care has been taken to cover the basics and the most important concepts when writing Java code.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس