این دوره راهنمای کامل برای ایجاد اپلیکیشن Java EE 8 است. شما یک اپلیکیشن چت در دنیای واقعی خواهید ساخت و بهترین الگوها و تکنیک ها را در Java EE خواهید آموخت. شما یک مدل کسب و کار برای یک برنامه چت با CDI و JSON ایجاد خواهید کرد. اول، شما اسکلت مدل کسب و کار را خواهید ساخت. شما یاد خواهید گرفت که ویژگی هایی را به مدل مانند کاربر، پیام و چت اضافه کنید. هنگامی که این مدل را تنظیم می کنید، شما ارتباط بین سرویس گیرنده چت و سرور با استفاده از Websockets ایجاد خواهید کرد. سپس، شما یک REST API برای دیگر برنامه های front-end JSclient ایجاد خواهید کرد. در نهایت شما با استفاده از آخرین نسخه Java Server Faces JSF 2.3 یک UI برای برنامه چت ایجاد خواهید کرد. در پایان این دوره، شما می توانید یک برنامه وب کامل را با استفاده از ویژگی های جدید Java EE 8 ایجاد کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تزریق وابستگی
 • Named Beans
 • چرخه عمر و رویدادهای CDI
 • معرفی Microservices
 • استفاده از CDI با نرم افزار Java EE Microservice
 • ایجاد یک مدل کسب و کار برای برنامه – JSONP و JSONB
 • JSONP Model API
 • جمع آوری اشیاء جاوا از JSON با JSONB
 • ایجاد رشته های JSON از اشیاء جاوا با JSONB
 • JSONP Streaming API
 • توسعه ارتباط بین کلاینت چت و سرور با استفاده از  (Websockets (JMS
 • ایجاد سرور WebSocket
 • ایجاد کلاینت WebSocket
 • JMS – صف های پیام
 • JMS – موضوعات پیام
 • ایجاد RESTful API
 • معرفی JAX-RS
 • طراحی قرارداد REST برای API
 • ایجاد سرور REST
 • ایجاد کلاینت REST
 • توسعه ی رابط کاربری برای برنامه ها
 • شروع کار با JSF
 • توسعه برنامه JSF
 • اضافه کردن فرم JSF برای ارسال داده
 • اعتبار سنجی داده سفارشی