پیشنهاد فرادرس

آموزش توسعه اپلیکیشن Java EE 8

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوا (Java)

این دوره راهنمای کامل برای ایجاد اپلیکیشن Java EE 8 است. شما یک اپلیکیشن چت در دنیای واقعی خواهید ساخت و بهترین الگوها و تکنیک ها را در Java EE خواهید آموخت. شما یک مدل کسب و کار برای یک برنامه چت با CDI و JSON ایجاد خواهید کرد. اول، شما اسکلت مدل کسب و کار را خواهید ساخت. شما یاد خواهید گرفت که ویژگی هایی را به مدل مانند کاربر، پیام و چت اضافه کنید. هنگامی که این مدل را تنظیم می کنید، شما ارتباط بین سرویس گیرنده چت و سرور با استفاده از Websockets ایجاد خواهید کرد. سپس، شما یک REST API برای دیگر برنامه های front-end JSclient ایجاد خواهید کرد. در نهایت شما با استفاده از آخرین نسخه Java Server Faces JSF 2.3 یک UI برای برنامه چت ایجاد خواهید کرد. در پایان این دوره، شما می توانید یک برنامه وب کامل را با استفاده از ویژگی های جدید Java EE 8 ایجاد کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تزریق وابستگی
 • Named Beans
 • چرخه عمر و رویدادهای CDI
 • معرفی Microservices
 • استفاده از CDI با نرم افزار Java EE Microservice
 • ایجاد یک مدل کسب و کار برای برنامه - JSONP و JSONB
 • JSONP Model API
 • جمع آوری اشیاء جاوا از JSON با JSONB
 • ایجاد رشته های JSON از اشیاء جاوا با JSONB
 • JSONP Streaming API
 • توسعه ارتباط بین کلاینت چت و سرور با استفاده از  (Websockets (JMS
 • ایجاد سرور WebSocket
 • ایجاد کلاینت WebSocket
 • JMS - صف های پیام
 • JMS - موضوعات پیام
 • ایجاد RESTful API
 • معرفی JAX-RS
 • طراحی قرارداد REST برای API
 • ایجاد سرور REST
 • ایجاد کلاینت REST
 • توسعه ی رابط کاربری برای برنامه ها
 • شروع کار با JSF
 • توسعه برنامه JSF
 • اضافه کردن فرم JSF برای ارسال داده
 • اعتبار سنجی داده سفارشی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Java EE 8 Application Development [Video] Publisher:Packtpub Author:Tomasz Lelek Duration:1 hour 39 minutes

Build production-ready applications with the latest features of Java EE 8
This course is the perfect guide to create a Java EE 8 application. You'll build a real-world chat application and will learn the best patterns and techniques in Java EE.
You'll build a business model for a chat application with CDI and JSON. First, you'll create the skeleton of the business model. Moving on, you’ll learn to add features to the model such as user, message, and chat. Once you’ve set the model, you'll develop a connection between chat client and server using Websockets. Then, you'll create a REST API for other front-end JSclient applications. Finally, you'll develop a UI for the chat application by using the latest version of Java Server Faces JSF 2.3.
By the end of the course, you'll be able to create a full-fledged web application using the new features of Java EE 8.
The code bundle for this course is available at https://github.com/PacktPublishing/Java-EE-8-Application-Development-.
Style and Approach
The course covers all the major Java EE APIs required for application development and deployment. We’ll develop applications taking advantage of the latest versions of CDI, Security, Servlets, JSF, and other Java EE specifications. We’ll also showcase various techniques to utilize the new features of the Java EE 8 specification.
Released: Thursday, September 13, 2018
Building an Application with CDI
The Course Overview
Dependency Injection
Named Beans
CDI Lifecycle and Events
Introduction to Microservices
Using CDI with Java EE Microservice Application
Creating a Business Model for the Application – JSONP and JSONB
The JSONP Model API
Populating Java Objects from JSON with JSONB
Generating JSON Strings from Java Objects with JSONB
The JSONP Streaming API
Developing Connection Between Chat Client and Server Using Websockets (JMS)
Creating WebSocket Server
Creating WebSocket Client
JMS - Message Queues
JMS - Message Topics
Creating RESTful API
JAX-RS Introduction
Designing REST Contract for the API
Creating REST Server
Creating REST Client
Developing UI for the Applications
Get Started with JSF
Developing JSF Application
Adding JSF Form for Submitting Data
Custom Data Validation

پیشنهاد فرادرس