آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش ویژگی های جدید Java SE - نسخه های 9، 10، 11 و 12

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، زبان برنامه نویسی ، آموزش های Packtpub

به عنوان یک توسعه دهنده، هر روز باید فن آوری های جدید را یاد بگیرید. با انتشار نسخه های مکرر جاوا، باید دانش خود را به طور مداوم به روز کنید. این دوره کوتاه شما را با درک جدیدترین ویژگی های کلیدی جاوا آشنا می سازد. ما با توضیح مدل انتشار جدید و چگونگی تأثیر آن بر شما شروع می کنیم. یاد می گیرید که یک کد مختصر را با جالبترین ویژگی های جدید، از جمله استنتاج نوع متغیر محلی (var) و API بهبود یافته برای رشته ها، پرونده ها و مجموعه ها بنویسید. همچنین می توانید نحوه کار با جریان های واکنش پذیری بسیار محبوب را درک کنید.

تمام فایل های این دوره در این لینک است.
 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Java SE New Features: Covers Versions 9, 10, 11, and 12 Publisher:Packtpub Author:Tatiana Fesenko Duration:1 hour 48 minutes

As a developer, every day you need to learn new technologies… and quickly. With frequent Java releases, you need to constantly update your knowledge of Java too. This short course will equip you with insights into the newest key features of Java—in no time.
We start by explaining the new release model and how it affects you. This course goes beyond Java's (in) famous modularity which allows us to partition a system into modules with clear dependencies. You'll learn to write more concise code with the coolest new features, including local variable type inference (var) and the improved API for strings, files and collections. You will also understand how to work with very popular reactive streams. The course finishes with a description of the new enhancements you can apply to improve the performance of your code.
By the end of this short course, you'll know how to use the most powerful features of modern Java to write faster and more readable programs.
All the code files and other files are placed on GitHub at this link https://github.com/PacktPublishing/Java-SE-New-Features-Covers-Versions-9-10-11-and-12
Style and Approach
This short course outlines major improvements in the latest versions of Java.
You will learn that modern Java goes beyond its modules, and allows you to develop shorter and faster programs.
By following the hands-on instructions, you will be able to create new applications or migrate existing applications to Java 11.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس