پایتون هر دو ویژگی برنامه نویسی شی گرا و ساختاری را ارائه می دهد. در این دوره با برنامه نویسی پایتون، استفاده از Python Shell و PyCharm به عنوان IDE برای نشان دادن بیش از 100 تمرینات کدنویسی پایتون، پازل ها، و نمونه های کد، تبدیل نمونه های جاوا به پایتون، پیاده سازی مفاهیم برنامه نویسی شی گرا در پایتون، وراثت، کلاس های انتزاعی و constructor، ساختارهای داده پایتون مانند  لیست ها، مجموعه ها، دیکشنری ها و tuples آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نصب پایتون 3 و راه اندازی Python Shell
 • نصب PyCharm
 • شروع کار با پایتون
 • وارد کردن کد جاوا به Eclipse
 • متد پایتون
 • متدهای پایتون و For Loop
 • Python For Loop – Puzzles
 • نوشتن نمونه جاوا در پایتون
 • بازگشت مقادیر از متدها
 • انواع داده در پایتون
 • اپراتورهای Boolean در پایتون
 • Python Text Data Type – String
 • Data Type Conversion – Puzzles
 • ماژول رشته
 • Conditionals و Loops
 • If Statement
 • For Loop
 • While Loop در پایتون
 • پیاده سازی Do While با While
 • برنامه نویسی شی گرا با پایتون
 • OOPS در پایتون
 • متغیرهای نمونه و سازندگان در پایتون
 • افزودن متدهای instance
 • وراثت در instance
 • ایجاد Abstract Class
 • وراثت در پایتون
 • List Slicing
 • پازل ها با ساختارهای داده
 • Tuples
 • برنامه نویسی تابعی
 • معرفی Lambdas
 • و غیره