در این دوره با جاواسکریپت، توابع و متغیرهای جاوااسکریپت، مراحل “Compilation” و “Execution” در موتور جاوا اسکریپت، بررسی اعلام متغیر، یک مقدار دهی اولیه و یک تخصیص که فاز های چرخه ی عمر متغیر نام دارد، دستورالعمل های استفاده از متغیرها و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • راه اندازی دوره
 • Git repository و راه اندازی محیط کدنویسی
 • Var ،Let و Const
 • دستورالعمل های استفاده از متغیرها
 • چالش ها و راه حل های Var ،Let و Const
 • فازهای موتورهای جاوا اسکریپت
 • فازهای چرخه عمر متغیر
 • چرخه عمر “var”
 • چرخه عمر متغیر Undecleard
 • چرخه عمر “let”
 • چرخه عمر “const”
 • چرخه عمر عملکرد – قسمت 1
 • چرخه عمر عملکرد – قسمت 2
 • hoisting چیست؟
 • دمو – – قرار دادن چرخه عمر متغیرهای مختلف با هم
 • چالش و راه حل – چرخه عمر متغیر
 • خلاصه