آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش کاربردی JSON با Java EE 8

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، پایگاه داده ، آموزش های Packtpub ، آموزش جی سان (JSON)

JSON (حاشیه نویسی آبجکت جاوا اسکریپت) فرمت ارائه داده بسیار ساده است. خواندن JSON برای انسان ها و تجزیه آن برای کامپیوترها آسان است. JSON زبان مستقل است و توسط اکثر زبان های برنامه نویسی مدرن پشتیبانی می شود. همه اینها آن را یکی از محبوب ترین فرمت های تبادل اطلاعات تبدیل کرده است. Java EE 8 به طور کامل از JSON پشتیبانی می کند که شامل پردازش JSON و JSON Binding API می شود. این API ها به عنوان بخشی از فرآیند جامعه جاوا توسط گروهی از کارشناسان در این زمینه طراحی شده است. این دوره به JSON-P 1.1، JSON-B 1.0 و Yasson 1.0 اختصاص یافته است. شما نحوه استفاده از این API ها را برای ساخت اپلیکیشن های قابل حمل بر اساس استانداردهای جاوا یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی JSON
 • بررسی JSON API در Java EE 8
 • ویژگی های پردازش JSON
 • اطلاعات عمومی JSONP - وب سایت ها، مخازن، مسائل ردیاب
 • استفاده از JSON Parserc
 • استفاده از ژنراتور JSON
 • استفاده از Object Model API
 • ویژگی های جدید JSONP 1.1
 • استفاده از JSON Pointer
 • استفاده از JSON Patch
 • استفاده از JSON Merge Patch
 • استفاده از Java 8 Stream API
 • پردازش اسناد JSON
 • ادغام با JAX-RS
 • ادغام JSONP با JAX-RS
 • JSON Binding و Yasson
 • بررسی JSON-B
 • نقشه برداری از انواع JSONP
 • استفاده از استراتژی نامگذاری
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
JSON with Java EE 8: Hands-on Training [Video] Publisher:Packtpub Author:Dmitry Kornilov Duration:5 hours 30 minutes

Use JSON to build portable applications based on Java standards.
JSON (JavaScript Object Notation) is very simple data representation format. It’s easy to read by humans, easy to parse by computers. JSON is language independent and supported by most of the modern programming languages. All of these make it one of the most popular data exchange formats.Java EE 8 fully supports JSON. It includes JSON Processing and JSON Binding APIs. These APIs were designed as part of Java Community Process by a group of experts in this area.
This course is dedicated to JSON-P 1.1, JSON-B 1.0 and Yasson 1.0. You will learn how to use these APIs to build portable applications based on Java standards. We will start with simple use cases and step by step, increasing complicity, go to advanced features.
By the end of this course, you will become familiar with JSON Processing API and JSON Binding API. You will be able to create, parse and transform JSON documents, use JSON Pointer, JSON Patch as well as JSON-B adapters and serializers and other features.
All the code and supporting files for this course are available on Github at https://github.com/PacktPublishing/JSON-with-Java-EE-8-Hands-on-Training
Style and Approach
This course consists of easy to watch videos covering specific topics with a little sense of humor. It’s designed the way that each video can be watched separately if you are interested only in a topic it covers. On the other hand, all videos are connected by building one bigger sample application.
Released: Thursday, March 29, 2018
JSON Support in Java EE
The Course Overview
Introduction to JSON
Overview of JSON APIs Included in Java EE 8
Basic JSON Processing Features
JSONP General Information – Web Sites, Repositories, Issues Trackers
Tools and Sample Project Setup
Using JSON Parserc
Using JSON Generator
Using Object Model API
JSONP 1.1 New Features
New Features of JSONP 1.1
Using JSON Pointer
Using JSON Patch
Using JSON Merge Patch
Using Java 8 Stream API
Processing Big JSON Documents
Integration with JAX-RS
Sample Project Setup
JSONP Integration with JAX-RS
JSON Binding and Yasson
JSON-B Overview
Tools and Sample Project Setup
JSON-B Default Mapping
Default Mapping Overview
Mapping of Basic and JDK Specific Types
Mapping of Collections and Enums
Mapping of Dates
Mapping of Classes and Fields
Fields Visibility Policy
Mapping of JSONP Types
Mapping of Generic Types
JSON-B Customized Mapping
How to Customize Your Mappings
Changing Property Names and Using Naming Strategies
Property Order and Property Order Strategies
Nillable Customization
Ignoring Properties
Custom Instantiation
Date/time and Number Format Customizations
Strict I-JSON Compliance
Binary Data Strategies
Adapters
Serializers and Deserializers
JSON-B Integration with JAX-RS
Sample Project Setup
Build Sample Project and Demonstrate Basic Features

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس